Műszaki Lap, 1913 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1913-01-20 / 1-2. szám

~~—“TI“ -■ •; ~ • • Szakirodalmi közlöny a gép- és fémipar, elektrotechnika, faipar és vegyészet köréből. AZ „ORSZÁGOS MŰSZAKI EGYESÜLET“ HIVATALOS KÖZLÖNYE. Az 1907. évi kopenhigai nemzetközi szaklapkiállításon, a magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában aranyérem kitüntetést nyert. Megjelenik minden hó 5-én és 20-án. Előfizetési ára: Egész évre 14 Korona, félévre 7 korona. FELELŐS SZERKESZTŐ: SZABADOS KÁROLY. FŐSZERKESZTŐ: LAMPEL GÉZA. Egyesületi helyiségek: Budapest, VII., Rákóczi-út 30., I. Egyesületi hivatalos órák: kedd és péntek este 8 7. —9-ig. 7 / A lapnak szóló összes küldemények Budapest, VII., Rákóczi-út 30, I. em. 7. címre intézendők. Telefon: 168—99 XIV. évfolyam. 1—2. szám. Budapest 1913 január 20. 960 Csász. és kir. arzenálok, magy. kir. államvasutak, magyar kir. gépgyárak, magyar kir. vasgyárak : : szállítói. : : Rozsdavédő - vasfestékek. Horvát Sándor és Fiai Budapest, IV. kér., Ferencz József - rakpart 22. sz. festék- és lakk-gyár gépolaj, gépkenőcs és műszaki zsiradékok nagykereskedése. Kátrányfestékek. Lakk­festékek. Olaj festékek. Hidfesték. Firniss. Ter­pentin. Hintólakkok. Vas­iak. Olomfehór. Minium. : : Vaggonlakkok. : : ATELIERS de CONSTRUCTION ORRUKON PINTÉR SÁNDOR budapesti mérnöki irodája | oki. gépészmérnök telefon 999 VI. KÉR., KMETTY-UTCA 15—17. SZ. A TELEFON 999. űx Mindennemű felvilágosítással, költ­ség vetéssel készséggel szolgálunk. Villamos generátorok. Transíormátorok. Motorok. Gőz­KÉPVISELETEK: turbinák. Elektromos fúrógépek. Elektr. szegecselő gépek. II "Elektra“1 Fabrik elektr. Koch-und Heizapparate, Bregenz. , . „ . , . , ,, . , I Landis & Gyr, Zug (Svájc). Leclanche & Cie, Prag, Pans. Elektr. mezőgazdasági gepek. Közvetlen kapcs. szivattyúk, j Elektrotecbnische-mechanische Industrie, Utrecht (Holland). : : Alacsony és magas feszültségű készülékek stb. : : : Paul Firchow Nfgr, Berlin. : : Legnagyobb tartósság. Óriási erőmegtakarítás. CQ Legolcsóbb üzem. F. ti S. golyo§e§apágfyak mindenféle géphez és járműhöz. Sehr ’nfurter Präzisions Kugel - Lager-Werke Fichtel & Sachs, Schweinfurt a M. Magyarországi vezérképviselő és egyedárusító: VECSEY JENŐ oki. gépészmérnök BUDAPEST, V., Lipót-körut 21. Telefon 105—84. UBIIDAPGSTEM Nidi RAKTÁR!! >■-n E szakmában a legnagyobb speciálgyár. Napi produkció 12501) darab csapágy.

Next

/
Thumbnails
Contents