Műszaki Lap, 1931 (30. évfolyam)

1931-01-01

BUDAPEST 1031. JANUAR MŰSZAKI LAP TECHNISCHE ZEITUNG VERBANDES DER TECHNIKER Szakközlöny a gép- és fémipar, elektrotechnika, vegyészet, faipar és műszaki kereskedelem köréből aFországos műszaki egyesület hivatalos közlönye Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Fáik Miksa-ucca 10. sz. @ _____Magv. kir. postatakarékpénztár! : számla*22.692­Eljött az ideje annak, hogy végre revízió alá kerüljön a Mérnöki Rendtartás törvénye! Az elmúlt hét esztendő szomorú tapasztalatai bizonyítják, hogy nem volt túlzás az a bizalmatlanság és tiltakozás, amellyel a józanabbak ezt a törvényt már javaslalkorában fogadták. A megdöbbentő példák egész sora áll már mögöttünk és ha az eddigi jóhiszeműséggel szemléljük tovább az eseményeket, hamarosan kiszorítanak bennünket az utolsó pozíciókból is. Eljött az ideje annak, hogy minden erőnk összegezésével alját álljuk ennek az áradatnak! Felhívást intézünk itt most minden karfái sunkhoz, akár tagunk, akár nem az, hogy a most meginduló mozgalomban, — amely a mi kari szabad­ságharcunkat jelenti — mindenki a tehetségéhez képest vegye ki részét. A revízió ügyében f. é február lió 14-én, d. u. 5 órakor, Egyesületünk helyiségében gyűlést tartunk. Akinek panasza, adatai vagy javaslatai vannak, bocsássa azokat ren­delkezésünkre vagy pedig mondja el ezen a gyűlésen, a többiek pedig jelen- létükkel tegyék erőteljesebbé tiltakozásunkat. * Ennek a küzdelmünknek a sikere érdel.ében minden belső diszharmó­niának el kell némulnia és minden igazi érteknek érvényesülnie.

Next

/
Thumbnails
Contents