Nyomda- és Rokonipar, 1930 (20. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-01 / 1. szám

NYOMDA­ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁI, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTÖI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MUNKAADÓK LAPJA MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-ÉN ÉS 15-ÉN. ~ TELEFON: AUT. 825.05 SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST, V. MÁRIA VALÉRIA-U. 12 FELELŐS SZERKESZTŐ: SZÉKELY ARTÜM XX. ÉVFOLYAM, t®3>®

Next

/
Thumbnails
Contents