Nyomda- és Rokonipar, 1935 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-04 / 1. szám

NYOMDA- ES ROKONIPAR A KÖNYVNYOMDÁÉ, LITOGRÁFIÁI, FÉNYNYOMDAI, BETŰ- ÉS TÖMÖNTÖI, KÉMIGRÁFIAI KÖNYVKÖTŐ, ÜZLETIKÖNYV, DOBOZGYÁRI ÉS EGYÉB PAPIRFELDOLGOZÓ IPARI MEGJELENIK MINDEN HÓNAP l.-ÉN ÉS 15.-ÉN. ~ TELEFONSZ.: 87-8-64 M U N K A AD O K LAPJA XXV. ÉVFOLYAM, 1935. TARTALOMJEGYZÉK Hivatalos közlemények. I. Vegyes közlések. A számvizsgáló bizottságnak a közgyűlés elé terjesz­tett jelentése ........................................................ 89 Értesítés a borítékgyári munkások bérszabályzata ér­vényességének meghosszabbításáról 14, 51, 82, ^ 101, 116, 133, 164, 181, 217 Értesítés a könyvkötőbérszabályzat érvényességének meghosszabbításáról 14, 51, 82, 101, 116, 133, 164, 181, 217 Mérlegszámla 1934-ről, Költségelőirányzat 1935-re, Eredményszám la 1934-ről ............................. 89, 90 II. Megállapodások. A fővárosi nyomdaipar munkabérszabályzati megálla­podása ................................................................... 127 A kemigrafiai megállapodás módosítása .................... 181 A Paritásos Munkásközvetítő megállapodásának meg­hosszabbítása ......................................................... 74 A vidéki nyomdaipar munkabérszerződésére vonat­kozó megállapodás 135 I lelyesbítés a fővárosi nyomdaipar munkabérmegálla­podására vonatkozóan ......................................... 140 Megállapodás a fővárosi nyomdai munkásság szabad­ságideje tárgyában............................................... 100 Megállapodás a kemigrafiai munkásságra vonatko­zóan ........................................................................ 92 Megállapodás a könyvkötőmunkásság szabadságide­jére vonatkozóan.................................................. 92 Megállapodás a litográfiái munkásságra vonatkozóan 82 Megállapodás a mélynyomó géptermi munkásság szabadságideje tárgyában..................................... 100 Megállapodás a vidéki nyomdai munkásság szabad­ságideje tárgyában......................................................101 Cikkek. A betűk időelőtti kopásának tényleges okai ............... 73 A bizalmatlanság. — Székely Artúr ......................... 71 A Főnökegyesület negyvenedik közgyűlése ............... 95 A gyomai mester. — Kállai László ......................... 161 A győri nyomtatványkiállítás. — N. T ....................... 167 A hiányos ajánlat következményei. — Székely Artúr 54 A Jupiter-ügy ............................................................... 44 A kalkuláció irodalma. — Schütz-Harkányi Ede . . . 206 A Kamara jelentése is egészségtelennek tartja a nyomdaipari helyzetet. — Kállai László . ... 144 A Káldor inzolvencia tanulságai. — Kállai László . . 136 A könyv és hírlap jövője ........................................... 222 A könyvkötők gazdasági viszonyai. — Kállai László 221 A Könyvnyomtatás Félévezredes Jubileumát Előké­szítő Orsz. Magyar Szövetség. — M. K­............ 123 A kötelező irányárak kérdése a Kamarában ............ 43 A Löbl nyomda jubileuma .......................................... 213 A magyar fametsző művészet. — Dr. Löbl Ödön . . 38 A magyar idegenforgalmi propaganda sikere .... 154 A minőségmunka kérdése. — A'. T.............................. 103 A 47. § körüli harc. — Kil ......................................... 112 A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal évi jelentése . . . 146 A 4. és 47. §-ok . . . . t ..................................... 184 A német nyomdai és könyvkiadói szakma válsága . . 168 A nyomdai áralakulás ezidőszerinti helyzete. — Dr. Hirsch Ödön .............................,........................ 107 A nyomdaipari áregyezmény ügye. — Dr. Bródy László..................................................................... 34 A Nyomdatulajdonosok Egyesületei Nemzetközi Iro­dája intézőbizottságának ülése Genuában .... 120 A »Nyomdászotthon« felavatása ................................ 133 A papír- és a nyomdaipar helyzete a Gazdaságku­tató Intézet jelentésében. — Kállai László . . . 91 A papír évezredes vándorlása. — Schütz-Harkányi Ede ......................................................................... 63 A Pápai műintézet jubileuma ..................................... 195 A ponyva divatja. — Dr. Lobi Ödön......................... 14 A régi kínai nyomtatás. — Schütz-Harkányi Ede . . . 153 A svájci árúmintavásár és a grafikai ipar ................. 108 A Szaklapkiadók Egyesülete közgyűlése elnöki beszá­molójához. — Elek Pál .................................... 104 A szatinálás befolyása a nyomópapírokra ..............89, 1 15 A továbbképző tanfolyam kiállítása. — F ................... 300 A többségi határozatok kötelezővé tétele.................. 53 A vidéki nyomdaipar és a szakmai áregyezmények kérdése. — Angermayer Károly ......................... 5 Az ajánlott és a végzett munka. — Székely Artur 35 Az árajánlat és a hering-adoma. — Székely Artur 3 Az árak leszállítása helyett a minőség javításával versenyezzünk ....................................................... 27 Az árrontás elleni küzdelmek és a kénvszerkartellek 113 Az árrontásról szóló osztrák törvény. (Folytatás ... 30 Az elmúlt esztendő mérlege. — Tranger József . . 3 Az Ipartestület jubiláris díszközgyűlése................... 195 Az írógép ...................................................................... 221

Next

/
Thumbnails
Contents