Papír és Írószer, 1938 (18/2. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-20 / 1. szám

'Mfvrrv XVIII. évfolyam, 1. szám. (II. évfolyam.) A MAGYAR PAPÍR- ÉS IRÓSZERKERESKEDÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, VI., Jókai ucca 1. Teil.: 11-89-95. I Megjelenik havonta kétszer. 1 Előfizetési díj egy évre 20 pengő. A MAPIOSz tagjai részére díjtalan. glllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH iRifller József Ede I I PAPIRNEMÜGYÁR R. T. Il BUDAPEST, VI. RÓZSA UCCA 55. SZ. | TELEFON: 1 234-70 OHROMO MAGYAR ÁLTALÁNOS PAPÍRIPAR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Gyár és központi iroda BUDAPEST, X., FÜZÉR UCCA 37-39 TELEFON *148-420 | Adler és Szigeti PAPÍR ES ÍRÓSZER NAGYKERESKEDÉS IVIL, Kertész ucca 35 TELEFON 140 8-13 ALAPÍTVA 1907 töltőtollak csavarirónok tank töltőtoll tenta egyedüli árusító // KOROS DEZSŐ IV., Kossuth Lajos ucca lO tuttor-féle Irásfüzet az elemi iskolák I, oszt. részére Irásfűzet az elemi iskolák II. oszt. részére Fogalmazási füzet az elemi iskolák II—VI, oszt. részére Fehér írólapok, Színes Írólapok írólap gyűjtők (rögzítő bevágással) ugyanezek famentes minőségben továbbá az összes Luft or-féle közép­iskolai füzetek MOIRET F. ÖDÖN részvénytársaság papirnemügyárában megrendelhetők MOller Teslvirek vegyészeti gyár r. t. gyártmányai 70 év óta elismerten a legjobbak Budapest, VI., Lehel ucca 27—29. TEL: 293-918. Szép, tartós és olcsó a. papirszönyeg tökéletes lakásdíszítő papirüzletßol nem hiányozhat! KERTÉSZ M. MARK PAPIRÁRUGYÁR R.T. I I Budapest, VII, Akácfa u. 10 | | TELEFON 1-405-18 FREUD ADOLF GYÁRI LERAKAT átlátszó hártyapopirok és zacskók ^ „ Garinttfia “ fény [emez ^ minden vastagság6an, Hü(Ön - íeges aiakolißan és színes is BUDAPEST, V, VADÁSZ UCCA 38 B TELETON: 1 1 - 85 -43 m um „DI PA" műszaki rajzpapir a legjobb Védjegy Gyártja: DIÓSGYŐRI PAPÍRGYÁR R. T. Kereskedelmi igazgatóság: ELSŐ MAGYAR PAPÍRIPAR R. T. V., ARANY JÁNOS-UTCA 10. TELEFON: 1*242*83.

Next

/
Thumbnails
Contents