Papír és Írószer, 1938 (18/2. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-20 / 1. szám

2 PAPÍR IS IHOSftH MAGYARORSZÁGI VEZÉRKÉPVISELET ÉS GYÁRI LERAKAT: STALL A LAJOS BUDAPEST, V., VILMOS CSÁSZÁR ÚT 42. TELEFON: 127-666 MEGHÍVÓ fi Magyar Papír- és Irószerkereskedők Országos Szövetségének Detailszakosztálya f, hó 24-én, hétfőn d. u, fél 7 órai kezdettel, helyiségeiben (VI., Jókai ucca 1. II.) szakosztályi ülést tart, melyre tagtársainkat tisztelettel meghívjuk, Tárgysorozat: 1. Beszámoló 1937. évről. 2. Aktuális teendőink 1938-ban. 3. A képesítéshez kötés. 4. A nyíltárusítású üzletek személyzetének fizetése. 5. A Detailszakosztály állandó bizottságának megválasztása. 6. Esetleges indítványok. Budapest, 1938 január 20. fiz ELnÖKSÉQ Beszerzési források ÁLARC —Saját gyártmány. Alfa papírüzem rt„ Budapest, VII., Kisdiófa ucca 1. (KlauzálAér sarok.) Telefon: 1*340*51. Árjegyzék díjtalan. ALUMINIUM ÉS STANIOLFOLIA Huszár Lajos, Budapest, VII., Klauzábtér 6. sz. Telefon: 14« 16*36. ÁTÍRÓ- és mutatókönyv Bodor Sándor, Budapest, VI., gr. Zichy Jenő ucca 32. Telefon: 1*175*14. Kertész M. Márk Papirárugyér Rt. Üzlet és iroda: Budapest, VII., Akácfa*ucca 10. sz. Telefon: 1*405*18. Rigler József Ede papirnemügyár Rt., Buda* pest, VI., Rózsa u. 55. Tel.: 1*234*70. BÁLI CIKKEK (Saját gyártmányú hólabda, kom fetti, papírsapka, szerpentin.) Alfa papírüzem rt„ Budapest, VII., Kisdiófa ucca 1. (Klauzáhtér sarok.) Telefon: 1*340*51. Árjegyzék díjtalan. Folytatás a 13. oldalon.

Next

/
Thumbnails
Contents