Papír és Írószer, 1940 (20/4. évfolyam, 1-23. szám)

1940-01-15 / 1. szám

A MAGYAR PAPÍR ÉS 1RÓSZERKERESKEDÖK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK HIVATALOS LAPJA Előfizetési díj egy évre 20 pengő. A MAPIOSz tagjai részére díjtalan. RIGLER JÓZSEF EDE PAPÍRNEMÜGYÁR RT., VI, RÓZSA U. 55 Újdonság! „SCH1K.UR” rugósszerkezetű gyorsfűző vastag dossier-kartonból. A patent leszorítóval ellátott szerkezet révén könnyen lapozható, a belső sorvégek kitűnően olvashatók. „SCHIKUR” gyorsfűző az iratokat megfelelő sorrendbe helyező hosz- szabbított rugóval is kapható. 3080. sz. 4° 3082. sz. folio 4083. sz. 4° 4082. sz. folio rendes rugóval. hosszabbított rugóval. Spirálkötést mű­anyagból is szabadalmazott vál­tozatokban és cserélhető lapokkal is tökéletes kivitelben gyorsan szállít JYíoiret p. Ödön flIllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllM .... | Adler és Szigeti | papír és írószer I NAGYKERESKEDÉS | | Nagyatádi Szabó-u* 35 j TELEFON 140-813 | ALAPIT VA 1 9 0 7 I ^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíE Müller Testvérek vegyészeti gyár r. t. szakmájában az ország leg­régibb és legnagyobb gyára Több mint 70 éve köz­ismertek gyártmányai: Anthracen író és másoló tinta, t it ős tolltinta 7 színben, Holló tus, gyöngy tus, gombfesték, „Tizian“ tempera és olajfesték, Mültyp sokszorositófesték, Mültyp Írógépszalag, Mülpick hab enyv, ragasztószerek minden célra, Budapest, VI, Lehel ucca 27-29 Üzleti könyv Mosz. drót- és spirálfüzésü füzet­szükségletét közvetlenül a gyártól szerezze be Váíosi nyomdai BÖSZÖRMÉNYI ÚT fi.SZ. KERTÉSZ M. MARK PAPIRARUGYÁRR.T. Budapest, VII, Akácfa u.10 TELEFON: 140-518 Szabványosított isko­lai füzetek gyártása STENCIL, TINTA, CARBON, INDIGÓ, ÍRÓGÉPSZALAG „HUNGARIT“ PAPÍRMACHÉÁRUK Magyar Vegypapír és Papírneműgyár Rt Budapest, XIV, Nürnberg utca 31 sz. Qhromo drótfüzése minőség! PAPI RAR Ú GYÁR A RIIDADF QTwi KÉREiT TOVÁBBI KITÜNTETŐ BIZALMAT. ^ A .fí !Tr ?i#VI" <u£b ’ ÖYARTMANYAIMAT kizárólag papír- O-UTCA 37. KERESKEDŐKNEK ÉSNYOMDÁKNAK ADOM. TÖRV.Í VÉDVE. Telefon: 129-748. KÖZVETLEN FOGYASZTÓT NEM SZOLGÁLOK m Megjelenik minden hó 1-én és 15-ikén. § Szerkesztőség és kiadóhivatal: Bpest, V., Erzsébet tér 14. Tel.: 382—533

Next

/
Thumbnails
Contents