Papír és Írószer, 1942 (22/6. évfolyam, 1-24. szám)

1942-01-01 / 1. szám

XXII. (VI.) évfolyam 1. szám Budapest, 1942. január 1. Rigler József ede Gyár és központ: VI., Rózsa-u. 55. Fiókraklórolc : V., Gióf Tisza Islván­PAPIRNEMÜGYÁR RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, BUDAPEST ulca 14. sz. és IV., Váci-ulca 33. szám Cevélpapiros Csavarßuzalos füzetek Zsebfegyzökönyvek Okmány tart ÓK Tömblevélpapiros MOSZ., irófiiaetek Üzleti könyvek Naptárak Cevélboriték MOSZ. rafzfüzetek Cevélrenáezök Naplók Miniazacskó MOSZ. kereskedelmi füzetek Gyorsfűzők Írószerek FREUD ADOLF GYÁIÍ I LERAKAT CENTAL átlátSZÓ hártyapapirok és zacskók Fénylemez, diaphan, dekorációs anyagok és különlegességek, szűrőpapírok, itatós, dobozboritó papírok BUDAPEST, V., VADÁSZ U. 38. TEL.: 118-543 ^ 5 MOIRET RT Spiváfciíiíieí cäah .Moicef cjijárf. ^(Jijrjázaí / a Z)pirdí äzo véáeíí 1 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Osalid fénymásolópapírok száraz eljárással * Magyarországi gyártelepe és főárusitója: Ozalid Kft. Bpest, VII., Nefelejts- utca 26. Tel.: 425 365 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Adler és Szigeti PAPÍR ÉS ÍRÓSZER NAGYKERESKEDÉS Nagyatádi Szabó-u. 35. 7 EL EF0I\ SZÁ M : 222—016. ALAPÍTVA : 1 90 7. _________________________________ i Ízleli könyv drótíűzése Mosí drót és csavarhuzalos lüzetsziikségletét közvetle­nül a gyártól szerezze be VÁROSI NYOMOD DEBRECEN BÖSZÖ RMÉNYÍ-ŰT 6 Tradition Tradition 200 kitűnő rajzhoz, kézíráshoz — 5 keménységben Tradition 400 a kiváló másólóiron — 4 keménységben J. S. STAEDTLER Magyarországi vezérképviselet és gyári lerakat : Busa János Bpest, V., Klebelsberg-utca 3. Telefon : 450-482

Next

/
Thumbnails
Contents