Papír és nyomdatechnika, 1948 (1. évfolyam, 1-2. szám)

Papír és iiyoiii<latec*l>iiika A papirosiparok és a grafikai iparok dolgozóinak szaklapja A Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület, mint a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége tagegyesületének lapja Szerkesztőbizottság: Galió Ernő, Haiman György, Lengyel Lajos, dr Morvay Sándor, Szántó Tibor, Vámos György Munkatársak: Andrási Győző, Payer Pál, Ferenczi Aladár, Földeák János, Földes György, Földi László, Gáti Péter. Gulyás Vilmos, Katona József, Kunos Kornél, Mérő Tibor, Hadnóti Károly, Rényi Péter, November László, Szőke Pál, Tóth Károly, Tömöri Pál, Tömpe Ferenc, Willert Andor 1. évfolyam tartalomjegyzéke 191§-19ÍO (Az 1. szám 1948. novemberben jelent meg. A 13-14. kettős számot a tartalomjegyzék áttekinthetősége kedvéért csak 13. számmal jelöljük.) Szám-Oldal Alexejeva, A. V. és Szinegub-Lavrenko, A. A.: A polivinilalkohol, mint a gumiarabikum helyette­sítője offsetforniák készítésénél................................ 11 25 Andrási Győzd: Nemzeti vállalatok vezetése .......................................... 1 15 S zoros együttműködést - az olcsóbb nyomtatványért 2 4 Kitűnő eredmények a nyomdai brigádok nyomán 3 5 Nyomdai munkák vállalása és árvetés az államosí­tott iparban...................................................................... 5 2 A termelési profil kialakítása a nyomdaüzemekben 8 1 A megrendelési osztály tennivalóiról......................... 10 20 A nyomda- és papírfeldolgozóipar ötéves tervéről .11 4 A »Vorosini kezdeményezés«-ről................................... 12 28 N yomdaiparunk útja a felszabadulás óta................. 13 24 A r anyós Gusztáv: A szakszerű klisérendelésről.......................................... 7 14 A verin, V. V.: Minőségmunka a szedőteremben................................... 4 6 B ártfai Olga: A második negyedévi tervteljesítési prémium ... 12 9 Báiszkákov, V. I. és Guberman, D. J.: Szedésgyárak a Szovjetúnióban....................................... 11 12 Bayer Pál: Az offsetnyomtatás és a könyvnyomtatás viszonya 1 19 A művészi képsokszorosításról....................................... 3 10 Benedek Róbert : Mélynyomóberendezéseink hiányosságai................. 10 12 N yomdaipari energiagazdálkodás az ötéves tervben 13 12 Berezin, B. I. és D érj agin. B. V.: A papiros szívóképességének új mérési módszere . 6 8 Bezur Géza: így dolgozom a szedőgépen.............................................. 9 6 A gépszedés helyes munkamódszeréért..................... 11 14 B iró József: Hozzászólás Nemes Andor: Irodai másolóeljárások című cikkéhez................................................................... 11 31 Biró József - Nemes Andor: Válasz a viszontválaszra..................................................... 13 52 Boér Pál dr: Nyomóformák műanyagból.............................................. 10 10 Brak Aladár: Matricavédő szerkezet a linotype géphez.................. 4 10 B ródy László dr: A magasnyomás alkonya?................................................. 6 11 B uzágh Aladár dr: A kolloidkémia jelentősége a papír- és nyomda­iparban ................................................................................. 6 4 Szám-Oldal Böcsvárov, Ch. (Bulgária): Könyvnyomdái gyorssajtók központozása.................. 13 34 Chmjelynov, P. M.: Szulfitcellulóz őrlése kúpos őrlőben............................ 12 24 C sacsovszky 1 jászló: A diósgyőri papírgyár fejlődése és a magyar papíripar 8 6 Daut János - Szőke Pál: Anyagfeloldók a papíriparban....................................... 8 21 Dénes Ferenc: Egy rendelet margójára............................................. 9 31 D erjagin, B. V. és Berezin, B. /.: A papiros szívóképességének új mérési módszere . 6 8 Dobi András: Hogyan halad a teljesítménybérezés bevezetése a nyomdaiparban............................................................... 4 14 Donszkoj, A. V. és Szenesenko, J. L: Lemezek ragasztása nagyfrekvenciájú elektromos mezőben............................................................................. 11 18 Erdős László: Heti gyártási program bevezetése a Forrás Nyomdá­ban ........................................................................................ 13 36 f Fischer Antal: Uj fényforrások és másolóberendezések a grafikai iparban................................................................................ 12 27 Uj fényforrások és másolóberendezések a grafikai iparban (II.) ................................................................... 13 21 F omin, N. D.: A könyvkötőüzemek termelési láncrendszere .... 8 3 Földes György: A szakszervezeti kongresszus és a nyomdaipar ... 1 10 Száraz-pffset nyomtatás............................................. 2 11 Földi László: (inköltségcsökkentés................................................ 4 1 Gábor István: A papírgyártógépek néhány újításáról (I.)...... 4 7 A papírgyártógépek néhány újításáról (II.)..... 5 5 A papírgyártógépek néhány újításáról (III.) .... 6 13 Gállá Ernő: Egy üzem, egy szakszervezet.................................. 2 1 N éhány sor a Szovjetúnió nyomdaiparáról...... 6 2 G eorgi Dimitrov emlékezetére............................... 9 2 Előre a termelékenység fokozásáért a nyomda- és papíriparban............................................................. 11 1 A szakszervezet feladatai az ötéves terv során ... 13 4 Gáti Péter: Az üzemi könyvelés jelentősége a műszaki dolgozók számára..................................................................... 2 22

Next

/
Thumbnails
Contents