Polytechnikai Szemle, 1910 (14. évfolyam, 1-46. szám)

1910-01-05 / 1. szám

A «MAGYAR HITES SZ A3 AD ALMI ÜGYVIVŐK TESTÜLETÉ» HIVATALOS KÖZLÖNYE. Előfizetési ara : Egész évre ... ... ... .1 ................ Fél évre ................................. .. 16 kor. 8 „ | Megjelen minden hó 5-én, 15-én és 25-én. Szerkesztőség: Budapest, VI. kerület, Podmauiczky-utea 39. szám. Kiadóhivatal: Fővárosi Nyomda Budapest, VI., Podmaniciky-utca 39. szám. XIV ÉVFOLYAM. Budapest, 1910. január 5. 1. SZÁM Magyar Siemens-SchiM-Míívek Villamossági Részvénytársaság Budapest, V., Lipót'körut 5. Gyár: Pozsonyban. Telefonszám: 211. és 212. ---- Táviratcím: Siemenschukert. KÉSZ ÍT; Villamos világítási és erőátviteli központi tele­peket és berendezéseket. Elektrolytikus- berendezéseket. Villamos vasutakat. Bánya-vasutakat. Egyenáramú, forgó- áramú és váltakozóaramu generátorokat és motorokat, vezetékanyagokat, kábeleket, iv- és izzólámpákat, kapcsoló­készülékeket, biztosítékokat, wattóra-számlálókat (Schuckert- rendszer) mérőkészülékeket. Táviró- és távbeszélő-késg keket. Jelző-berendezéseket. Vízmérőket. Vezeték-befe^é- , zéseket központi telepekhez való bekapcsolásra/Wa'gito.'. testeket. Ivlampaszeneket. - — / KÜLÖNLEGESSÉGEK : Felvonók, ventilátorok, sajVäjtyylt,-.. • hordozható villamos fúrógépek, villamos bányafumgépek,. villamos berendezések mezőgazdasági ét ipari célokra! *418 v-,'5P’’W' SZENES IGNÁC Csávái gyár BUDAPEST, V. Lehel-utca 53. Telefon 4—40. Sürgönyeim : Whitworth, Bpest. / ■ t j’i.»--.tlyár^i'.o^avarokat, szegecseket és fagon-részleteket vas“-, áe.eA sárga- és vörösrézből a gépgyártás stb. , •. \erén előforduló szükségletek számára. D?' „J U ST“-W OLFR AM LÁM PA 70% árammegtakaritás. Kbl 1 watt gyertyánként. Élettartam kb.1000 óra, észrevehető fény- oökkenés nélkül. Szép, kellemes, fehér fény. ííármely foglalattal felszerelhetök és úgy egyen-, mint váltóáramú hálózatban hasz­nálhatók. 4_80 yoMí§ ....................................... kfilönbö/ö gyertyaféayb«a S0—135 „ ..................... 25, 32 40 50 és 100 „ 1 2G-100 ........................................... -W, 50 é* 100 „ 2 00—250 „ ................................. 50 é» 100 „ 0OT PROSPEKTUS INGYEN. Egyesült Izzólámpa és Villamossági R.-T. ÚJPEST 4. ................ Auipére, Sür gönyeim: üjpFegt Távbeszélő-szám: 10-01. 16—12*. » _ _

Next

/
Thumbnails
Contents