Rádió Technika, 1936 (1. évfolyam, 1-10. szám)

1936-03-01 / 1. szám

RADIO TECHNIKA MŰSZAKI FOL Y Ó I R A T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7-—'..... s zólunk olvasóinkhoz. Uj hasábokon, uj köntösben, de úgy hisszük, hogy azok­hoz szólunk, akiknek bizalmát több mint egy évtizede sikerült megszereznünk és megtartanunk. Mert a Rádió Technika munkatársai között ott vannak azok, akik a technika legfiatalabb hajtásának életében az első pillanattól kezdve sza­kadatlanul résztvettek. Nem rajtunk múlt, hogy a kapcsolat köztünk és olva­sóink között időnként csak több-kevesebb kihagyással állt fenn. Hangsúlyoz­zuk, hogy csak a publicisztikai kapcsolat szűnt meg és az is külső okok miatt. Mert a lelki kapcsolat soha egy pillanatra sem szűnt meg, s ha a sajtón keresz­tül nem voltunk elérhetők, mint magánembereket régebbi olvasóink és személyes ismerőseink mindig fölkerestek. Örömmel üdvözöljük felelős szerkesztőnket, aki egy emberöltőnyi időt töl­tött a magyar elektromos életben, aki megszervezte a magyar rádió műszaki szervezetét, nemzetközi kapcsolatai vannak és most tapasztalatainak tárházát lapunk olvasói rendelkezésére bocsájtja. Programmunk: mindazt adjuk, amit eddig is érdemes volt nyújtani, de megtoldjuk a fejlődésben azóta bevállt er edményekkel. Modern építési cikkeink mellett igen nagy súlyt helyezünk a korszerű rádiószervisz céltudatos kifejlesz­tésére, ami nagy hézagot pótol szakkörökben és amatőrök között egyaránt. Am azóta uj generáció nőtt fel: részükre uj iskolát indítunk, mely a legmodernebb anyagot is felöleli és a didaktika legmodernebb, talán néha kissé tulmerész esz­közeit hívjuk segítségül. Fölépítjük a távolbalátás házát, ha talán még nem is egészen érett meg a közhasználatra, figyelünk a film, gramofon olyan kérdé­seire, amely a mi olvasótáborunkat érdekelheti. De szemünk a rokonterületek eseményein is végigjár és hisszük, hogy sok hasznos eredményt fogunk regisz­trálni. Mert mindjobban bebizonyosodik az, amit már régóta hangoztatunk: tech­nikai században élünk, melyben a technikai műveltség bírása olyan, mint a fa­lat kenyér, elengedhetetlen; aki nem szerzi meg, elvész. Büszkén valljuk, hogy ennek terjesztéséhez mi is hozzájárultunk és a jövő­ben is igyekszünk fejleszteni és terjeszteni. A tudás mindig halalom marad!

Next

/
Thumbnails
Contents