Rádió Technika, 1938 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1938-01-01 / 1. szám

RADIO TECHNIKA MŰSZAKI FOLYÓIRAT UJ ESZTENDŐ köszönt ránk ismét. Ha visszatekintünk az elmúlt esztendőre, örömmel állapíthat juk meg, hogy azt nem zárjuk le eredménytelenül. A Rádió Technika barátainak olvasóinak és támogatóinak tábora megerősödött, a barátság elmélyült. A rádió amatőrizmus — amelynek oly sokan és oly gyakran hirdették halálát — tovább él és virágzik, beigazolva, hogy nem tévedtünk, amikor azt állitottuk, hogy sohasem fog megszűnni. Meggyőződhettünk róla, hogy amatőrjeink képzettségé állandóan fejlődik. Műszaki pályázatainkra olyan komoly és nívós pályaműn l,ál futottak be, amelyek olvasótáborunk és általában amatőrjeink nagy szellemi fel- készültségéről tanúskodnak. Olvasóinknak ez a része joggal kívánja, hogy „komo­lyabb“ cikkek is lássanak lapunk hasábjain napvilágot. Ezzel szemben a kezdők, az állandóan felénk áramló újonc-amatőrök igényeit és tudását is figyelembe kellert vennünk. Nem könnyű dolog a „könnyű“ és a „nehéz“ cikkek arányát eltalálni és minden esetben lesznek olyanok, akik vagy az egyiket, vagy a másikat feles­legesnek tartják, illetve szívesen nélkülöznék. Pedig mindkettőre szükség van! Ma már egészen más a helyzet, mint annakelőtte volt. Azok az idők már régen elmúltak, amikor jóformán minden alaposabb tudás nélkül lehetett készülékeket építeni! Kis, egy-kétcsöves vevőknél talán még ma is sikerül ez (bár a csucstvit<- sitményt itt sem érhetjük el, ha a véletlenre bízzuk magunkat), nagyobb, főkeni szuper-rendszerű vevőknél azonban kellő szakismeretek és főként mérés ne ' úl alig érhetünk célhoz. Az amatőröknek, főként azonban a készülék javítással és per­léssel hivatásszerűen foglalkozó kisiparosoknak feltétlenül be kell rendezkedniük laboratóriumi mérések elvégzésére. Ez persze egyértelmű azzal, hogy elméleti ismereteiket ki kell bőviteniök, olyannyira, hogy ezeket a méréseket helyesen el­végezhessék. Mindezt röviden úgy mondhatjuk, hogy a rádiószakmával foglalkozóknak, akár hivatásos, akár műkedvelő rádiósokról is van szó, állandóan tanulni kell. Az amatőröknek ambícióból és becsületből, a hivatásos kisiparosoknak pedig fentieken kívül létérdekből! Az önálló rádióipar kérdésének rég- leges rendezése most már nem késhet sokáig! Nem tudhatjuk előre, hogy ez a ier.- dezés mi újat fog hozni, egy dolog azonban biztos: —■ az uj engedélyek kiadását bizonyos minimális szakképzettséghez fog ják kötni és ha nem haladunk együtt <• rádiótechnika fejlődésével, a mulasztottakat utólag pótolni igen-igen nehéz dolog lesz. Nem tudjuk eléggé hangsúlyo zni, hogy a mai rádiósnak — ha nem akar végleg elmerülni -—vasszorgalommal és lankadatlan kitartással kell tanulnia. Ilyen értelemben most nemcsak kellemes, de egyúttal szorgalmas tanulóss, . eltöltött boldog újévet kivárnunk összes rádiós barátainknak!

Next

/
Thumbnails
Contents