Rádió Technika, 1940 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 940 JANUAR RÁDIÓ TECHNIKA MŰSZAKI FOLYÓIRa"? SZERKESZTI K: J O V I T Z A GYÖRGY ÉS MOLNÁR JÁNOS Gramofonnal egybeépített luxusszuperkészülék EF9 — szabályozol! hangfrekvenciás előerősítő fokozattal Közli: Vörös Rezső oki. gépésznémök Copytistht by Rádió Technika Az igazi amatőrt az uj ötletek alkalmazása jellemzi. Sablonos készülékhez pénzéért bárki hozzájuthat, de egyéni kívánságoknak minden­ben ezentúl is csak amatőr tehet eleget. Különö­sen fennáll ez a körülmény a luxuskészülékek­nél és zeneszekrényeknél. Gs ár szempontjából is itt lehet igazán nagy megtakarítást elérni. Amig kis készülékeknél a gyarak a nagy pél­dányszám mellett — a nagy verseny miatt is kényszerültek lemenni az árakkal (úgy hogy ma már kétcsöves luxus-készüléket építeni nem l'izetődik ki, addig a zeneszekrényből a gyári szokásos mennyiségekhez viszonyítva nagyon kis példányszám készül és azok nagyon drágák. A gyári ár feléért elő lehet állítani egy minden szempontból kifogástalan modellt, mint alább látni fogjuk. Más szempontból egy nagyszuper-készülék súlya már eléri a 15 kilót. Gyakran előfordul, hogy a készüléket egyik szobából a másikba kell vinnünk. Ez bizony nem kényelmes, ha a méreteket is tekintetbe vesszük. Még inkább fennáll a helyhezkötöttség egy álló zeneszek­rénynél. A mozgékonyság feladatát van hivatva megoldani jelen készülékünk azzal, hogy gör­gőkön, mozgó tálaló-asztalka megoldásához ha­sonlóan, fekvő alakban van kivitelezve. A ké­szülék alacsony, mint egy szék. Alapmérete kb 83X43 cm, magassága görgők nélkül kb 55 cm. A felső lap két részből áll, melyek mindkét oldalra egymás fölé tolhatok s átlátszó, csiszolt üvegből készültek. Alatta, mint a képen is jól láthatjuk, kb 10 cm mélységben — egyik oldalon a készülék kezdőlapja és skálája, valamint a varázsszem és szinindex, — másik oldalon a pick-up és a gramofon-tányér van elhelyezve. A szerelőlap a rajta függő'készülékkel és gra­mofon-motorral mindenestül kiemelhető. Az összeszerelés ig-y rendkívül egyszerű, mert nem kell a doboz belsejében dolgoznunk, hanem csak egy siklapon. A készülék chassis-ja nem különbözik a nor­mális chassistól. legfeljebb abban, hogy a skála függőlegesre van a chassis-hoz viszonyítva ál­lítva. Az alkalmazott skálával egybeépített for­gónál ezt a felállítást a legegyszerűbben úgy végezhetjük el, hogy a skála felső, hozzáerősitő csavarjait kivesszük és a skálát az alsó csava­rok körül, mint tengely körül, elfordítjuk, pon­tosan a merőleges helyzetig. Ebben a helyzet­ben azután rögzítjük. A készülék chassisja tulaj­donképpeni elejével két helyen gumi közbe­iktatásával van rögzítve a doboz szerelő-lapjá­hoz és végeredményben ezeken a csavarokon függ a készülék, vízszintes helyzetű skálával. Modellünkön egy hátsó pontból, ferde szalagvas formájában, még egy felerősítés van. A víz­szintes helyzetű skála mellett baloldalon a va­rázsszem, jobboldalon a hullámsávjelző-szin- index van elhelyezve. A készülék belső szerelése 1. ábra. ECHO „PHONO 410 V" 1

Next

/
Thumbnails
Contents