Rádió Technika, 1943 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

Rádió Technika gató szerepel antennául. A szoros antenna­csatlakozás ellenére a szelektivitásra nem lesz panasz. Az 1-es és 2-es pontokat azért vezet­jük ki, hogy ha mégis jobb antennát akar­nánk használni, hozzá tudjunk csatlakozni. Ilyenkor a 2-esbc tesszük az antennát s 1-esbe a földet. Rácstekercs vasmagos kivi­telű szélétől 10 menet leágazással. Hangoló kondenzátornak csakis jóminőségü trolitul- forgó válik be. A legtöbb forgatás közben re­cseg, ugrásszerűen változik a kapacitása. Több darabból kell kiválogatni a jót, ha te­hetjük. A rácstekercs és fiitőszál közt látunk egy 2000 cm.-es blokkot. Ennek az a rendeltetése, hogy az esetleges külső zárlat ellen a csövet, illetve az anódtelepet megvédje. Megeshet, hogy az antenna, vagy földbemenő zsinór vé­letlenül hozzáér a fejhallgató pozitív ágához, amikor is vagy a cső égne ki, de legjobb esetben is az anódtelep záródna rövidre. . 5B . | l 62 Néhány szót kell szólanunk a DLL25-ÖS ikerpentódáról. Tulajdonképpen ez a cső na­gyobb anódfeszültségekre készült. Kísérleteim azt igazolták, hogy kis anódfeszültség esetén is jól használható. Mint audion már 10—15 V-nál már kezd működni, erősítőnek pedig 2 24 volttól felfelé már kielégítő. Készülékünk­nél 27 V-ot alkalmazunk, amit 18 drb. 1'5 voltos, rudelem- babából kapcsolunk sorba, vagy (5 drb. 4V2 voltos lapos zsebelemből, ek­kor azonban a helyszükséglet valamivel na­gyobb. Az erősitőrész rácslevezető ellenállása a szokástól eltérően a fütőszál pozitív végéhez csatlakozik. Bár jelentkezik egy kis torzítás, mégis megéri a hangerőnövekedés miatt. (Ka­rakterisztika meredekebb részén dolgozunk.) A csőnek 2 fütőszála van, melyeket kiilön- külön és egyszerre is bekapcsolhatunk. Két fütőszállal valamivel nagyobb hangerőt ka­punk, még sem éri meg a jelentkező 80 mA többletfogyasztás ezt a csekély előnyt. Inkább tartalékul szolgáljon arra az esetre, ha az üzemben lévő szál felmondja a szolgálatot. Legalább kétszerannyi ideig tart a cső is, meg a fűtőelem is. Érdekes megjegyezni, hogy a cső már az előírásos 1'25 V-nál sokkal kisebb fiitőfe- sziiltségnél is jól dolgozik. Kb. 0-7 V az a hatás, ami alá nem mehetünk. Egy Góliát 3. ábra. fűtőelem bekapcsolás után rögtön l’l—1 voltra esik le, ennél a feszültségnél a cső ki­tünően dolgozik. A fejhallgató leblokkolása fontos, enélkiil a vevő összegerjed. A készülék többi alkat­részéről nem kell bővebben szólani, mert azok a szokásos célt szolgálják, s ez minden rádiózó előtt ismeretes. A szükséges alkatrészek a következők: 1 drb. DLL 25 üvegcső 1 drb. DLL 25 foglalat 2 drb. jóminőségü 500-as trolitul forgó 1 drb. vasmagos cséve középhullámra 500, 1000,. 2000, 10.000 pF hengeres blokk, vagy más kisméretű kond. 0 01, Ó'l, 3 Mohmos 0'5w-os szilitek 1 drb. kikapcsoló 1 drb. fejhallgató elemek, szerelési anyagok, stb. A készülék, mint a fotón látható, vékony bakelitlemezből készült, aluminium szegecsek­

Next

/
Thumbnails
Contents