Szabadalmi Ujság, 1912 (10. évfolyam, 1-24. szám)

X. évfolyam. Budapest, 1912. január 15-én. ír? -s*ám. SZABADALMI ÚJSÁG —— ~ ~~ ('gfcfenföfatf) IPARJOGI SZAKLAP A TALÁLMÁNYOK, VÉDJEGYEK ÉS MINTÁK VÉDELMÉRE A FELTALÁLOK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAF^V^-íy/ij (y'"j i \ Megjelenik minden hónap 1-én és 15-enY fí f J К KJ f ; i i 5 í Szerkesztődig és kiadóhivatal Főszerkesztők: Halász Aladár dr. és Zsigmondy Mihály dr. ELŐFIZETÉSI ÁRA Budapest, VII.,Erzsébet-körut 26. A szerkesztésért felelősek : egész évre . .. .. 16 korona TELEFON 826. ROSTÁS JENŐ és MOLNÁR FERENC gépészmérnökök. félévre ....... .. .. 8 korona 10,000 koronával értékesítésre alkalmas és uj tömegezikket képező talál mányt keresek. Már a német szabadalmat elnyert talál­mányok előnyben. Kimeritó ajánlatok Dr. Halász Aladár szabadalmi Irodájába Budapest, VII., Erzsébet-körut 26. nyújtandók be 1 1 Találmányok iSi ■Ímé szabadalmazása vagy értékesítése előtt úgy Magyar­országon, mint bármely külföldi államban, kérje a i :: SZABADALMI ÚJSÁG :r ingyen mutatványszámát. Szerkesztőség: Budapest, VII., Erzsébet-körut 26. Előfizetési ára egy évre 16 korona, félévre 8 korona. Díjtalan szakvélemények ! Díjtalan szakvélemények ! i . __

Next

/
Thumbnails
Contents