Szabadalmi Ujság, 1914 (12. évfolyam, 1-24. szám)

XII. évfolyam Budapest, 1914 január 15-én 1. szám SZABADALMI Уу ~~ (flutemil Inti) IPARJOGI SZAKLAP A TALÁLMÁNYOK, VÉDJEGYEK ÉS MINT A FELTALÁLÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Slé‘VÉCÉRE l9 Megjelenik minden hónt' . 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal BUDAPEST, VI!, Erzsébet-körut 26. Telefon 8—26. Kiadó: Dr Halász és Rostás Szerkesztő: Rostás Jerő gépészmérnök. izhatlarí rag tsztószai л^оззгЕЗ-кисшкгяи.ппокв Slbl'W® ÖtaÁ Előfizetési ára egész évre ... 16 korona félévre^^-r—r—8 korona uj és régi vizmentesités'ét^ípf^éytvjót^l^!^ nagyobb vállalási 4Í^jÉSÍb#i]^] tositékkal, esetieg «^átalány­árban. Kisebb munkák részlet- fizetésre is. Megkeresésre dij- talar.ul költségvetést, részletes felvilágosítást és n intát adok. Mihalik Sándor szabadalomtulajdonos, Budapest, VIH., Kálvária-tér 4. sz. •abadalmakat1®«^^ lajstromoztat minden államban jutányos feltételek mellett: Dr. Halász és Rostás mérnöki és szabadalmi irodája Budapest VII. ErzsébeP-körut 26. szám. Találmányok szabadalmazása, vagy értékesítése előtt úgy Magyarországon, mint bármely külföldi államban ingyen ad felvilágosítást, útba­igazítást, szakvéleményt és mutatványszámot a SZABADALMI ÚJSÁG Szerkesztőség : Budapest, VII, Erzsébet-körúí 26. szám. Előfizetési ára egy évre 16 korona, fél évre 8 korona Díjtalan szakvélemények! Díjtalan szakvélemények!

Next

/
Thumbnails
Contents