A szikvízipar, 1929 (4. évfolyam, 11-13. szám)

1929-11-01 / 11. szám

V, IV. ÉVFOLYAM. 11. SZÁM. «•we 1Ш Budapest, 1929. november 1. szimziriR A SZIKVIZSZAKMA FÜGGETLEN, HARCOS SZÓSZÓLÓJA ÉS EGYETLEN HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal:! Megjelenik havonta. A Szikvízgyárosok Országos Budapest, VII, Dohány-utca 46. szám. S Szövetségének tagjai díjmentesen kapják ■■ Szénsavipar R.-T. (MAGYAR OXYGÉNGYÁR R.-T.) Budapest, VI., Petneházy-utca 21-23. sz. Irodai telefon: Lipót 913-91. Gyári telefon: Lipót 914-13. mint a Budapesti Szénsavgyár Részvénytársaság. Egyesült Gép- és Fémőr ügyé *ak R.-T. szénsavgyára, r i -r-* . • . V v r> - - A . ­. л 'V V lU V'U Л у V • J - 1 . . w • j- .V. A . — w Dr. Wágner Jenő és Emi! Szénsav- és Oyjgengyár R.-T központi szénsaveladási és szállítási irodája BUDAPEST, IX. KÉR., DREGELY-UTCA 19. SZ Sürgönyeim; ÉRTÉKSÁV BUDAPEST, TELEFON : JÓZSEF 340-06. Együttműködő négy gyárunk a legfőbb garanciája a szikvizgyárak üzembiztonságának, Magyar Szénsavértékesitő Részvénytársaság

Next

/
Thumbnails
Contents