A szikvízipar, 1930 (5. évfolyam, 1-11. szám)

1930-01-09 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM. 1. SZÁM Olvas 36-terme íir :'00№°А°„!е? Mrt tTT. est, 1930. január 9. SZIEriZIFAE A SZIKVIZSZAKMA FÜGGETLEN, HARCOS SZÓSZÓLÓJA ÉS EGYETLEN HIVATALOS KÖZLÖNYE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII, Dohány-utca 46. szám. Megjelenik havonta. A Szikvízgyárosok Országos Szövetségének tagjai díjmentesen kapják Budapesti Szénsavgyar Részvénytársaság Egyesült Gép- és Femárugyárak R.-T. szénsavgyára. Favorit S y. é s a v g у a r Részv^nytár a a s á g. Dr. Wagner Jenő és Emil Szénsav- és Oxigéngyár R.-T. központi szénsavé!adási és szállítási irodája BUDAPEST, IX. KÉR., DRÉGELY-UTCA 19. SZ. Sürgönyeim: ÉRTÉKSÁV BUDAPEST. TELEFON : JÓZSEF 340—06. ♦ Együttműködő négy gyárunk a legfőbb garanciája a szikvizgyárak üzembiztonságának. Szénsavipar R.-T. (MAGYAR OXYGÉNGYÁR R.-T.) Budapest, VI., Petneházy-utca 21-23. sz. Irodai telefon: Lipót 913-91. Gyári telefon: Lipót 914-13.

Next

/
Thumbnails
Contents