A szikvízipar, 1935 (10. évfolyam, 1-11. szám)

1935-01-01 / 1. szám

A SZIKVIZIPAR 3 A tanktilalmi időben is adtak ki új tankengedélyeket az elöljáróságok Nagy tisztogatás kezdődött a tankfronton — Kihágási eljárásokat indítanak az elöljáróságok A Gyógyhely Bizottság nem tűr szabálytalanságot a tanktulajdonosoktól sem — A Szikvízipar tudósítójától — Meg kell jegyeznünk: A miniszteri rendeleteket és utasításokat bizo­nyára azért adják ki, hogy be is tartsák azokat. A szikvízrendeletet például százszázalékosan betart­ják a szikvízüzemek. Emiatt nincs is baj velük. Sem az iparhatóságok, sem a közegészségügyi hatóságok nem találnak bajt, mulasztást iparűzésükben. Bez­zeg a tank, a szikvízkészítő tank ... Azzal mindig baj van, mert a tank számára — úgy látszik — még a miniszteri rendelet sem fontos. Tulajdonképpen csak most kezd feltárulni a tankdsungel sok titka, tömérdek mulasztása, most, hogy a Gyógyhely Bizottság számba veszi és kissé ráncba is szedi a tankokat. Januári számunkban rész­letesen megírtuk, hogy a fővárosban százával működnek engedé­lyezetten tankok. A szikvízrendelet természetesen engedélyhez köti a szikvízkészítő tankok üzembe állítását, de ezen az igen fontos szabályrendeleten úgy látszik könnyű szívvel teszik túl magukat az igen jeles tankvendég­lők és tanksöntések. Igaz, hogy ez egyet jelent azzal, hogy kivonják magukat a közegészségügyi ellen­őrzés alól, aminek súlyos kárát láthatja a fogyasztóközönség, de hát a jeles tanktulajdonosok könnyen megalkusz- nak a lelkiismeretükkel és a legeredményesebb bújócskát játsszák a szabályrendelettel, a kereskedelmi miniszté­riummal, az elöljáróságokkal és nem utolsó sorban, a tisztiorvosokkal. Alkalmunk volt meggyőződni róla, hogy a Gyógy­hely Bizottság ellenőreinek már a legelső ellenőrző útja egész sereg ilyen titkon, elbújva működő tank­ról rántotta le a leplet. Igen figyelemreméltó szám­adatokkal is szolgálhatunk: a VI. kér. Elöljáróság 16 engedélynélküli tankról tud. A VII. kér. Elöljáróság 14-ről. Valamennyi elöljáróság utána nézett saját terü­letén a szódatankoknak és összeállította az engedé­lyezetten tankok fekete listáját. A listák azonban korántsem teljesek. Csak a jó ég a tudója annak, hány engedélynél­küli szikvízkotyvasztó tank rontja még a magyar közegészségügyet, olyan, amiről az elöljáróságok semmit sem sejtenek. A tiszteletreméltó tanktulaj­donosok ugyanis aligha hirdetik fűnek-fának, hogy a miniszteri rendelettel szembehelyezkedve tankot állítottak söntésükbe. Egész biztosan jól eldugják ezeket a tankokat a kíváncsi szemek elől. Budapestre érkező szikvizes kartársaink semmiesetre se mulasszák el a világ­hírű fővárosi gyógyfürdők látogatását, mert azok áldásthozógyógyvize meg­előzi a betegségeket és meggyógyítja a mozgási szervek legkülönbözőbb betegségeit. (Rheumát, ischiást, köszvényt)

Next

/
Thumbnails
Contents