A szikvízipar, 1936 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1936-01-01 / 1. szám

T. Tecíinolo^iai ^ Intése A XI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM. L~ \ iLMOmm it*i sV A. ifjs^-> s* Budapest, 1936 január ho SZIKTIZIFAE Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 8. Telefon: 38-9-39. Megjelenik havonta. — Előfizetési díj a Magyar Szikvlzipar melléklettel együtt egész évre ...........................2.— pengő A szövetség tagjai díjtalanul kapják. Hydroxygengyár R.-T. Budapest, XI., Budafoki-út 72. Tel.: 68-9-40, 68-9-49 »• »♦ Magyar Szénsa.vértékesítö Részvénytársaság I mint a I Budapesti Szénsavgyár Részvénytársaság, j Egyesült Gép- és Fémárugyárak R.-T. szénsavgyára, • FavoritSzénsavgyár Részvénytársaság, j Dr. Wágner Jenő és Emil Szénsav- és Oxigéngyár R.-T : I központi szénsaveladási és szállítási irodája I BUDAPEST, IX. KÉR., DRÉGELY-UTCA 19. SZ. I Sürgönyeim : ÉRTÉKSÁV BUDAPEST. I TELEFON : 34-0-06, 36-1-25. i ♦ ♦ Б|11|11МмЛЬмНА _ _____ _ _ Z 2 _ __ ___E_ X_______.1.____■ _ S zénsavipar R.-T. (MAGYAR OXYGÉNGYÁR R.-T.) Budapest, VI., Petneházy-utca 21-23. sz. Irodai telefon: 91-3-91. Gyári telefon: 91-4-13.

Next

/
Thumbnails
Contents