A szikvízipar, 1937 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1937-01-01 / 1. szám

ш Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 8. Telefon: 1-389-39. Megjelenik havonta. — Előfizetési díj a Magyar Szikvlzipar melléklettel együtt egész évre .................................2,— pengő A szövetség tagjai díjtalanul kapják. Magyar Szénsavértékesítö Részvénytársaság mint a Budapesti Szénsavgyár Részvénytársaság, Egyesült Gép- és Fémárugyárak R.-T. szénsavgyára, Favorit Szénsavgyár Részvénytársaság, Dr. Wágner Jenő és Emil Szénsav- és Oxigéngyár R.-T. központi szénsaveladási és szállítási irodája BUDAPEST, IX. KÉR., DRÉGELY-UTCA 19. SZ. Sürgönyeim : ÉRTÉKSÁV BUDAPEST. TELEFON : 1-340—06, 1—361—25. ♦ Együttműködő négy gyárunk a legfőbb garanciája a szikvizgyárak üzembiztonságának. Szénsavipar R.-T. (MAGYAR OXYGÉNGYÁR R.-T.) Budapest, VI., Petneházy-utca 21-23. sz. Irodai telefon: 2-913-91. Gyári telefon: 2-914-13. Hydroxygengyár R.-T. Budapest, XI., Budafoki-út 72. Telefon: 2-689-40

Next

/
Thumbnails
Contents