A szikvízipar, 1938 (13. évfolyam, 1-11. szám)

1938-01-01 / 1. szám

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII., Gyulai Pál-utca 8. Telefon: 138—939. Megjelenik havonta. — Előfizetési díj a Magyar Szlkvlzlpax melléklettel együtt egész évre....................................2,— pengő A szövetség tagjai díjtalanul kapják. mint a Budapesti Szénsavgyár Részvény- társaság, Egyesült Gép- és Fémárugyárak R. T., Favorit Szénsavgyár Részvénytársaság, Hydroxigén Gázelválasztó Oxigén, Nitrogén, Hydrogén és Egyéb Gázokat Gyártó R. T., Szénsavipar R. 1., Unió Szénsav, Szikvíz- gyár és Sómalom Társulat, Zwack J. és Társai és Dr. Wagner Jenő és Emil Szénsav- és Oxigéngyár R. T. Központi Szénsaveladási és Szállítási irodája BUDAPEST, IX., DRÉGELY-UTCA 19. Sürgönyeim: Értéksáv Budapest. Tel.: 134-006 és 136-125 am аЩ KiR TbOhJ.teAn Ш, KÖNYVI AkANAK TULAJDONA.-r| V V

Next

/
Thumbnails
Contents