Tejgazdasági Szemle, 1931 (11. évfolyam, 1-24. szám)

V XI. ÉVFOLYAM. TEJGAZDASÁGI SZEMLE / Tartalomjegyzék. A Budapesti Nemzetközi Vásár akciója ........................ 67 A budapesti tejpiac és tejárak. W. R ...........................rr 198 A coli baktériumokat tartalmazó tejről Dr. Grat: Ottó. 136 A Tébe. közgyűlése .............................................................. 66 A leniek hatása a tejfelre. O. F. Hunziker ........... 185, 278 A fővárosi tejforgalom szabályozása, r. ö ....................... 24U ^ A francia sajtokról .............................................................. 173 XTvopenhágai tejgazdasági világkongresszus ............... 31 A kopenhágai tejgazdasági világkongresszus. Dr. Ko­vács Józsefné .................................................................. 227 A m. kir. kereskedelemügyi miniszter rendelete .... 174 A magyaróvári gazdasági akadémia juhászatáról .... 53 A MÁV. tarifareformjának hatása ................................ 208 A mezőgazdasági kiállítással kapcsolatos vajbírálat .. 66 A nagyvárosi tejellátó üzemek bakteriológiai üzem­ellenőrzéséről. Dr. Gratz Ottó ................................ 111 A nemzetközi vajpiac alakulására ható tényezők 207, 217, 278 A Pénzintézeti Központ mérlege .................................... 89 A Sajtó és a Tejgazdasági Szemle jubileuma ............... 18 A tejespalack elzárásának kérdéséhez. Stegmüller Béla 124 A tejértékesítés ügye a 33-as bizottság előtt ............... 195 A tej és tejtermék vasúti tarifájának emelése. V. R. dr. 218, 237, 280 A tejfogyasztás emelésének kérdése a kopenhágai kongresszuson. Neumann Sándor ............................ 233 A A tejforgalom szabályozása ....................,........................ 242 A tejkérdés megoldásának problémája ............................ 27 A tejüzemek vizéről. Vass Károly ............................ 64, 76 Ausztria és Németország tejgazdaságfejlesztő politikája. Lactologus .............................................................. 159, 172 A „Tolnamegyei alap.“ ..................................................... 265 A vaj aromatizálásáról. dr. Jákó Frigyes........................ 266 A vaj és margarin harca, dr. Gratz Ottó ........................ 147 A vaj penészedéséről, dr. Gratz Ottó ................................ 15 Az országos mezőgazdasági kiállítás ............................ 42 Az Országos Tejgazdasági Szövetség szaktudományi osztályának ülése ......................................................... 139 Az Országos Tejgazdasági Szövetség választmányi ülése ................................................. 17, 52, 103, 138, 257 Az Országos Tejgazdasági Szövetség városi tejellátási szakosztályának ülése ................................................... 208 Az ömlesztett emmentáli baktérium flórája és a puffa­dás. Csiszár József ........................................................... 183 Az ujzélandi vajtermelés ....................................................... 160 Budapesti Nemzetközi Vásár ............................................. Ti Budapesti tej- és tejtermékpiac 10, 22, 34, 46, 58, 68, 80, 92, Í04, 116, 128, 140, 152, 164, 176, 188, 200, 212, 222, 238, 246, 258, 170, 282 Dánia közgazdasági és kiviteli jelentősége, dr. V. R. 231 Dániai tanulságok ipari tejtermelésünk megítélésénél. Neumann Sándor ........................................................... 233 Devizaforgalom korlátozása .............................................. 219 Egy óra a Fórumban. Hajdú Hugó ................................. 229 Elég lesz-e mementónak a szegedi tífuszjárvány? Hajdú Hugó .................................................................. 51 Előadás az Országos Közegészségügyi Egyesületben .. 29 Értekezlet az ipari tej értékesítéséről ............................ 219 Értesítés ................................................................................... 19 Észrevételek Voinovich Géza cikkéhez. Dr. Valkó Rudolf ............................................................................... 28 Felhívás .............................................................. 30, 76, 78, 103 Gondolatok a kopenhágai kongresszussal kapcsolat­ban. Dr. Hunkár Béla ................................................. 230 Gondolatok Kiel és Nürnberg között a D-zugon. Hajdú Hugó .................................................................. 235 Hírek 6, 31, 43, 54, 67, 79, 90, 106, 115, 139, 148, 160, 186, 199, 209, 260, 268, 284 Hogyan és mivel tisztogassunk? Lakner Oszkár .... 248 Itt a külföldi vaj! .................................................................. 100 Jubiláns üdvözletek .......................................... 18 Kialakult a budapesti mezőgazdasági kiállítás ........ 55 Kongresszusi megfigyelések, tapasztalatok. Dr. Gratz Ottó .......................................................................... 228, 245 Könyvismertetés ........... 94, 106, 118, 149, 163, 187, 272 Kössünk paktumot a nyers és pasztőrözött tej ügyé­ben. Hajdú Hugó ......................................................*T\ 126 Külföldi szemle ........................................ 8, 65, 154, 175, 210 Levél a szerkesztőhöz ........................................................... 254 Löcherer Béla az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ új vezérigazgatója ...................................... 207 Magyarok Dániában. Dr. Kovács Józsefné ............. 171 Megalakult a közös tejárjegyző bizottság ................... 65 Megnyílt a B. N. V................................................................... 102 Nemzetközi tej- és tejtermékpiac ........... 40, 114, 198, 267 Nyilatkozatok a tejforgalom szabályozásáról szóló rendeletről ..................................................... 253 Olajos ízű tej. G. S................................................................... 236 Olaszország a világ legnagyobb sajttermelő országa — 148 Orvosi szempontból. Dr. Gratz Ottó .................................... 196 Pályázati hirdetmény ................................ 55, 82, 139, 202 Piaci jelentés 11, 23, 35, 47, 59, 69, 81, 93, 105, 117, 129, 141, 153, 165, 177, 189, 201, 213, 223, 239, 247, 259, 271, 283 Rottersmann Leó 50 éves. Sz. A ........................................ 78 Stern Samu és Molnár Ferenc. Lengyel József ........... 277 Tejes kannák tömítése ..................................................... 41 Tejgazdasági statisztika. Dr. V. R ..................................... 130 Tejgazdasági utibenyomások Schleswig-Holsteinban. Dr. Gratz Ottó ....................................1, 75, 87, 99, 123 Tejpropaganda Franciaországban. Hajdú Hugó .............. 112 Tejszerződések illetéke ......................................................... 256 Tízéves jubileumunk ......................................................... 5 Uj földmívelésügyi miniszter ............................................. 183 Uj irány az Országos Magyar Tejszövetkezeti Központ vezetésében ...................................................................... 241 Uj vajárjegyzés. Dr. V. R..................................................... 63 Válasz dr. Pálffy Daun József grófnak. Hajdú Hugó 16 Válasz Hajdú igazgató cikkére. Dr. Nagy György ___ 3

Next

/
Thumbnails
Contents