Tejgazdasági Szemle, 1936 (16. évfolyam, 1-24. szám)

XV. ÉVFOLYAM. TEJGAZDASÁGI SZEMLE 1936. ÉV. Jő Tartalomjegyzék. Adatok tejtermelésünkről. Dr. Eber Ernő .................... 2 A tejipari tanoncképzés. I)r. Török Mihály ................. 5 A tej és tejszín minőségi vizsgálata. Koperniczky I. 16 101 A telvállalat terjedelmének vizsgálata. l)r. Kisfaludi Imre. 26 A berlini „Grüne Woche” kiállításról. Stumpf Károly né. ...................................................................... 39 A „Milchwirtschaftliche Reichsvereinigung Öster­reichs" budapesti tanulmányútja .................. 63 Az 1935. évi V. tejgazdasági verseny díjazási ered­ményei .......................................................................... 64 Az Országos Tejgazdasági Szövetség működése 1935­ben. Dr. Valkó Rudolf .. .................... 87, 101 A savas erjedés és annak ellenőrzése tejüzemekben Vass Károly ................................................................. 110 A kisgazda tehénistállója. Németh Jenő ............... 116 Az Országos Tejgazdasági Szövetség közgyűlése .. 124 A Xl-ik tejgazdasági világkongresszus .. .. 143, 151 A tejvállalatok a gyanúsítások ellen ................... 188 A tejgazdaság fejlődési lehetősége Szatmár megyé­ben. Sebestyén Jenő ................................................187 A tejszínsavanyító színtenyészetről. S:ouod<i /. 197—208 A Röpülök helyes kezeléséből. Dr. Nyiredy István. 222, 233, 241 A lej minőség szerinti fizetése Németországban. Dr. Török Mihály......................................................... 253 Beszámoló a szegedi szegény gyermekek ingyentej akciójáról. Dr. Szanyi István ..................... 238 Bankgarancialevelek illetéke. Dr. Kisfaludi Imre. . . 244 Budapesti tej- és tejtermék piac 6, 18. 30. 44, 54, 66, 78. 90. 102, 114. 126. 136. 144. 152, 160. 168, 178. 190, 202, 212, 224, 236, 248 Drezda város tejellenőrzése 1935-ben.............................. 99 Egy év az Országos Tejpropaganda Bizottság életéből 270 Emlékezés prof. Weigmann Hermann 80. születés­napjára. Náiray Andor.................................................... 86 Kmmentáli sajt készítésére szánt tej termelése. Dr. Valkó Rudolf.............................................................157—165 Érdekes adatok a tejértékesítésről és a tejtermékek külkereskedelmi forgalmáról ............................. 200 Egy Országos Tejgazdasági Intézet szervezésének szükségességéről. Dr. Gratz Ottó........................219—232 Felvétel a Műegyetemi Mezőgazdasági Osztályra 125 Gerlei Lajos. Dr. Valkó Rudolf .......................................... 243 Hennberg Vilmos, ür. Török Mihály ............................. 13 Hol keressük okát a tej rendellenes szagának és ízé­nek. Dr. Török Mihály................................................. 38 Hozzászólás a „Tévedések a vajértékesítés problé­mája körül” című cikkhez ...................................... 49 Hogyan ismerhető fel a jól tejelő tehén a vásáron. Kacsmarik Gyula........................................................ 92 Hirdetés ..........................................................................142—<150 Hírek 8, 21, 32, 41, 56, 68. 8(f. 93, 105, 118, 132. 158, 166, 177. 188. 201. 209, 223, 238. 246. 254 Iparengedély magánjogi vonatkozásai. Dr. Kisfaludi Imre ......................................................................... 14 Javaslat a tej minőség szerinti értékesítésére. Eöche­rer Béla..........................................................61, 73 Két időszerű javaslat Löcherer Béla..................... 1 Könyvismertetés 9, 21, 32. 56, 68, 81, 94, 106, 125, 135, 181, 189, 211. 226, 239, 246, 257 Külföldi piacok 7, 17, 31. 45, 55, 67, 79. 91, 103, 115, 127, 137, 145, 153, 161, 169, 179, 191, 203, 213, 225, 237, 249 Külföldi Szemle 9, 22, 33, 57, 69, 82, 94, 106, 128, 134, 154, 182, 192, 214, 227, 240, 247 Dr. Lenek Jenő előadása a tejértékesítésről ......... 25 M. kir. földművelésügyi minisztérium közleményei 3, 20, 29, 46, 52, 92 Megváltoztatja-e a legelőre átmenet a tej összetételét Dr. Faltin Adolf................................................... 17 Márkázott vajforgalmi statisztika Erőss Friyyes 42—43 Meghívó a Vasún vegyészeti gyár rt. közgyűlésére . . 122 Meghívó a „IButyryl” közgyűlésére ........................ 173 Majna-Frankfurt tejellátása ...................................... 186 Nemzetközi tej- és tejtermékpiac 1935 utolsó negye­dében .......................................................................... 52 Nyilatkozat 97 Néhány szó a sajtmesterképzés kérdéséhez Dr. Gratz Ottó 109 Nemzetközi tej- és tejtermékpiac 1936. év első negye­dében .......................................................................... 117 Nemzetközi tej- és tejtermékpiac 1936. év második negyedében ................................................................. 176 Nemzetközi tej- és tejtermékpiac 1936. év harmadik negyedében .......................................................................235 Piaci jelentés 7, 19, 31. 45, 55, 67, 79. 94, 103, 115, 127, 137, 145, 153. 161, 169. 179, 191, 203. 213, 225, 237, 249 Prof. dr. Rrunno Martiny.............................................207 Relatív vételár és fölözött tej Dr. Kisfaludi Imre . . 97 Relatív vételár és zsírprémium. Dr. Kisfaludi Imre 122 Relatív vételár és az árfelhajtás l)r. Kisfaludi I. 141—449 Székely Salamon emlékezete ................................. 121 Szoptató dézsa borjúk számára Kacsmarik Gyula . . 199 Tejgazdasági szakemberek kiképzése Németországban 29 Tévedések a vajértékesítés problémája körül. ** . . 37 Tejtermékeket gyártó üzem ellenőrzési díja . . . . 50 Tejtermék árstatisztika TÖrs Antal ........................ 256 Tejüzemek szennyvizének helyes megítélése Dr. Török Mihály ............................................................ 77 Tanévzárás a m. kir. tejipari szakiskolában Cser­majorban ................................................................. 166 Tejüzemek egészségügyi ellenőrzése bírálati lappal. Dr. Gratz Ottó (............................................................ 174 Újhelyi Imre Dr. Török Mihály .................................. 131 Wilhelm Lefeldt, a fölözőgép feltalálója ............... 185 i • T

Next

/
Thumbnails
Contents