Tejgazdasági Szemle, 1938 (18. évfolyam, 1-24. szám)

XVIII. ÉVFOLYAM TEJGAZDASÁGI SZEMLE 1938. ÉV. E .35 i Tartalomjegyzék. 1938. A bécsi tejipar új rendezése. — — — — — 279 A gazda feladata a kifogástalan tej termelésénél. — 280 Az I. Nemzetközi Vajbírálat eredménye. — — — 13 A mezőgazdasági kiállítás közleményei — 16—25—39 A tej minőség szerint való fizetésének kérdése dr. Gmtz Ottó kisérletiigyi főigazgató — — — 21 A Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamara közleményei 26 A fűszer és tejkereskedelem problémái — — — 37 A kereskedelem kiépítése. Laczkó Sándor. — — 51 A korszerű fertőtlenítés. •— — —- — — — — 281 A nyílt árusítású üzletek alkalmazottainak munka­ideje. Laczkó Sándor. — — — — — — 53 A kisgazda tehéntartása az Országos Mezőgazdasági kiállításon.-------— — — — — — — 67 A szakoktatási kiállítás tejgazdasági vonatkozásai. — 67 A német lejgazdasági statisztika mai helyzete. — — 71 A gyűjtők és savótejszín megjavítása kimosás útján. Dr. Gratz Ottó, kisérletügyi főigazgató. — — 78 A sajtkészítés modern elvei. — — -— — -— — 83 A tejüzemi tisztogatás és ennek bakteriológiai ellen­őrzése. -— —- — —- — — — — — 95 A kisgazda tehéntartása: dr. Mészáros József, gazd. felügyelő. — — — — — — 98—118—130 A belterjes termelés számítási alapja: dr. Éber Ernő. 100 Az árellenőrzésről: Laczkó Sándor, kamarai tag. — 101 A munkaidő szabályozása: Laczkó Sándor. — — 101 Ausztria tejgazdasága 1937. évi külkereskedelmi mér­legének tükrében: dr. Valkó Rudolf. — — 134 A tejszínminták tartósítása zsírvizsgálalhsz. Lt. — 84 A Negyvenhetedik Orsz. Mezőgazdasági kiállítás. — 85 Az Önálló Gazd. Népiskolák Gyűjteményes kiállítása. 86 Az Országos Mezőgazd. Kamara kiállítása. — — 86 A főkapitányság versenytárgyalása élelmiszer szállí­tásra. — — — — — — — — -— 88 A vidéki tejfogyasztás emelésére. K. T. I. — — — 215 A német tej- és zsírtermelés és forgalom szabályozása. 2L8 A tejtermelés fokozása hormon készítményekkel: dr. ' K áld or Miklós. _______ 268 A bécsi iskolai tejfogyasztás 1937/1938. tanévben. — 238 A tejgazdaság fejlesztése a földmívelési tárca költség­vetésében. — — — — — — — — 109 A pasztőrözés hatásossága a víz csírátlanításánál: dr. Nyiredy István, tejkisérleti állomási igazgató. 112 Az ólajos-fémízű vaj. Ll. — — — — — — 114 A sajtmosás jelentősége mikrobiológiai megvilágítás­ban. — — — — — -— — — — 115 A nemzetközi vásárról: Laczkó Sándor. — — — 116 Áprilisi termelési eredmények az Alföldi Szövetség te­henészeteiben: Barcsák János, tejgazd. főellenőr. 119 Az étkezési soványtúró fojtosságát és savóeresztését be­folyásoló tényezők: Csiszár József kisérletügyi adjunktus. — — — — — — —- 126—143 Az alföldi sikes legelők tejtermelő értéke: Keszthelyi József. — — — —- — — — — — 132 Ausztria tejgazdasága: dr. Valkó Rudolf, agr. mérnök. 134 A sajtok kezelése a kereskedőnél. — — -— — 135 A tejtermelők Országos Szövetségének közgyűlése. — 135 A táplálkozás élettan újabb eredményeinek népegész­ségügyi vonatkozásai. ;— — —7 — -— — 142 Abraktakarmányok ártáblázata táplálóértékük alap­ján: dr. Zajtay Artur. — — — — — — 146 A népies szarvasmarhaá'lomány törzskönyvelése: dr. Mészáros József, gazdasági felügyelő. — — 145 A Tejtermelők Országos Szövetségének 1938. évi mű­ködési jelentése. — — — — — — 149 Az áralakulás hatályosabb ellenőrzése. — — _ 150 A pestmegyei szarvasmarhatenyésztő egyesület be­számolója. — — — — — — — — 162 A külföld tejgazdaságának története. — — — — 191 A minőségi vajlermelés feltételei. — — — — — 198 A tej fölözésének megítélése a sovánvtej zsírtartalmá­ból. __________ 199 A juhtej fizikai tulajdonságai: dr. Schanell József. egyetemi tanár. — — — — _ — — 246 A kultúra arómatermelőképességének fokozása dupla savanyítással: Dobai Gyula, gazd. tanár. — — 157 Az olasz tejtermékpiac rendezése. — — — — — 159 Az Alföldi Szarvasmarhatenyésztő Egyesületek Szö­vetségének közleményei. — —• -—• — — 209 A Tiszajobbparti Szarvasmarhatenyésztő Egyesületek Szövetségének működése 1936/1937. évben. — 210 A ragadós száj és körömfájás elleni védekezés. — 210 Az őszi tehéntakarmányozás néhány példája: dr. Zaj­tay Artúr. — — — — — — — _ 247 Az Alföldi Szarvasmarhatenyésztő Egyesületek Szövet­ségének közleménye. — — -— — — — 249 A tej a népélelmezésben. K. T. I. — — — — — 256 A szárított répaszelet tökéletesített alakja: dr. Zajtay Artúr. — — — — — — — — — 258 A községi tejgazdasági ellenőr-rendszer bevezetése. — 260 Budapesti lej- és lejtermékpiac: 9, 19, 31, 43, 59, 75, 91, 107, 123, 139, 155. 165. 175, 195, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, — — — 283 Butyryl Magy. Tejtermékkiviteli Szövetkezet köz­gyűlési meghívója. — — — — — — — 141 Bacterim coli okozta sajtmérgezések: dr. Varya O. — 237 Casein Vegyészeti Gyár R.-t. meghívója. — — — 143 Dánia tejgazdaságáról. •— —• — — — — —- 259 Egy szorgalmas magyar falu. — — — — —- 6 Egyformán termel-e mind a négy tőgynegyed? — 278 Fokozható-e a takarmány által a tej zsírtartalma: dr. Zajtay Artúr, kisérletügyi főigazgató. — — 97 Gyászhír. — — — — — — — — — 120 Dr. Gorimi Ctínstantino, dr. llunkár Béla, Szí öv. Vegy. Int. Igazgatója. — — — — — — — 110 Helyzetjelentés a száj- és körömfájásról. — — — 230

Next

/
Thumbnails
Contents