Természet és Technika, 1949 (108. évfolyam, 1-12. szám)

1949-01-01 / 1. szám

TERMÉSZET £s TECHNIKA TERMÉSZETTU _ D O M A N Y I KÖZLÖNY CVIII. ÉVFOLYAM % ÚJ %Z A T * i. SZÁM * 1949. JANUÁR A szerkesztőbizottság elnöki• ' ' ' ' ­NOVOBÁTZKY KÁR * 1, j Szerkesztik: r , 1 BENEDEK PÁL RAPAICS RAYMUND * Felelős szerkesztő: MARISKA ZOLTÁN * TARTALOM: ALEXITS GYÖRGY és FENYŐ ISTVÁN: Mit mond a térről a filozófia és a természettudomány.................................................................................................................... 2 GOMBÁS PÁL : A modern fizika két alapelve................................................................... 5 BUZÁGH ALADÁR : Anyag és alak....................................................................................... 8 TANGL HARALD: Az ivarmirigyek hormonjai a mezőgazdaság szolgálatában .... 13 GÖMÖRI PÁL: Egészséges és beteg vese.............................................................................. 19 HORNUNG ANDOR: Az autóépítés új szempontjai............................................................ 22 FOLLY RÓBERT : A hidak formáiról ..................................................................................... 30 I. E. GLUSZCSENKŐ: Paradicsomfajták oltási hibridjei.................................................. 39 GEDEON TIHAMÉR: A magyar föld kincse, a bauxit..................................................... 47 SZEMLE. Természettudomány .................................................................................................. 52 Technika ................................................................................................................................... 53 Egészség .................................................................................................................................... 55 Mezőgazdaság .................................................................... 57 T ermészettudományi mozgalmak ....................................................................................... 58 Szakosztályi élet .................................................................................................................... 59 A természet ................. 60 I dőjárás...................................................................................................................................... 62 Csillagos ég ............................................................................................................................. 62 Könyv- és folyóirat................................................................................................................ 63 * I A szerkesztőbizottság tagjai: ~ í BOGNÁR REZSŐ , BUZÁGH ALADÁR v| DABIS LÁSZLÓ DETRE LÁSZLÓ Sí FRIGYES c KOCZKÁS GYULA MÖDLINGER GUSZTÁV SÓS JÓZSEF TÓTH GÉZA VADÁSZ ELEMÉR ELŐFIZETÉSI ÁRAK: A Természettudományi Társulat tagjainak, iskoláknak, tömegszervezeteknek évi előfizetési dij 50'— Ft, példányonként 5*— Ft. Egyéneknek évi előfizetési díj 60'— Ft, példányonként 6'— Ft. Vállalatoknak és közületeknek évi előfizetési díj 100’— Ft. * Az előfizetési díjat a Magyar Természettudományi Társulat 32.399. sz. postatakarékpénztári csekkszámláján lehet megküldeni. Magyar Természettudományi Társulat, VIII., Eszterházy-utca 14—16. sz. * Alapította: Bugát Pál 1841-ben. Telefon: 137—437. * Postatakarékpénztári folyószámla: 32.399.

Next

/
Thumbnails
Contents