Természet és Technika, 1950 (109. évfolyam, 1-12. szám)

1950-01-01 / 1. szám

TERMÉSZET És T E C H N I KA TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY CI X. ÉVFOLYAM * ÚJ SOROZAT * i. SZÁM * 1950. JANUÁR A szerkesztőbizottság elnöke : CSŰRÖS ZOLTÁN * Szerkesztik: BENEDEK PÁL RAPAICS RAYMUND * Felelős szerkesztő: MARISKA ZOLTÁN * A szerkesztőbizottság tagjai: BOGNÁR REZSŐ BUZÁGH ALADÁR DÉS1 FRIGYES FALUDI BÉLA GYULAI ZOLTÁN KOCZKÁS GYULA MÖDLINGER GUSZTÁV RÁZSÓ IMRE SÓS JÓZSEF TÓTH GÉZA VADÁSZ ELEMÉR TARTALOM (M. Z.) Az értelmiség és az ötéves terv ............................................................ 1 L EVIN, B. J.: A Föld és a bolygók szerkezete és kialakulása a meteorit-elmélet tükrében 2 RAPAICS RAYMUND: Hogyan hódította meg a növényvilág a szárazföldet?........... 11 U SZPENSZKIJ, N. Je.: Ultragyors röntgenfényképezés................................................. 21 G YŐRI LÁSZLÓ: Építkezések Lengyelországban ............................................................ 29 L ISZENKO, D. T.: J. V. Sztálin és a micsurini agrobiológia................................. 35 V ASY GÉZA: Rakétamotorok ............................................................................................ 39 V ADÁSZ ELEMÉR: Az ősember bányászata.................................................................. 45 S ZEMLE. T ermészettudomány .................. 53 T echnika .................... 57 M ezőgazdaság ........................ 58 S zakosztályi élet ........................................................................................................... 59 E gészség ..................................... 60 I dőjárás ................................... 61 Csillagos ég ................ 62 K önyv és folyóirat ........................ 62 C ÍMKÉPÜNK: Ötéves tervünk alapja a nehézipar. — Óriási fogaskerék a megmunkálás utolsó szakaszában. (Lásd „Az értelmiség és az ötéves terv“ című cikkünket az első oldalon ) ELŐFIZETÉSI ÁRAK: A Természettudományi Társulat tagjainak, iskoláknak, tömegszervezeteknek évi előfizetési díj 32'— Ft, példányonként 3'— Ft. Egyéneknek évi előfizetési díj 35' Ft, példányon­ként 3'— Ft. Közületeknek, vállalatoknak, intézeteknek, könyvtáraknak évi előfizetési díj 100'— Ft. — Az előfizetési díj az Állami Lapkiadó N. V. 936.508. sz. Magyar Nemzeti Bank Pénzforgalmi osztályánál vezetett csekkszámlájára küldendő. Minden egyéb pénzkülde­ményt (oklevéldíj, kiadvány, stb.) kérjük a Magyar Természettudományi Társulat 32.399. számú Magyar Nemzeti Bank Pénzforgalmi osztályánál vezetett csekkszámlájára befizetni. Magyar Természettudományi Társulat, VIII., Puskin-(volt Eszterházyjuica 14—16. sz. Alapította: Bugát Pál 1841-ben. Telefon: felelős szerkesztő 342—796, iroda 137—437, szervezés 135—856.

Next

/
Thumbnails
Contents