Újítók Lapja, 1951 (3. évfolyam, 1-21. szám)

1951-01-01 / 1. szám

TARTALOMJEGYZÉK Űjítómozgalmunk multévi eredményei és tanulságai — — — — — — — — 3 A szovjet tudomány és gyakorlat egységéről 5 Harc az energiatakarékosságért — — — 6 Az elmúlt év kiemelkedő újításai — — — 9 Egy újítási megbízott 6 napja — — — — 10 A bányaipar újítási megbízottai országos érte­kezlet keretében megtárgyalták a bánya­ipar újítói mozgalmának feladatait — — 11 Újításokkal a dolgozók egészségéért — — 12 Hírek a Szovjetunió Sztahanov mozgalmáról 13 Kiváló újítói oklevelet kaptak — — — — 14 Az új részletes gyorsforgácsolási technológia megjelenése — — — — — — — — 16 Műszaki dokumentáció a dolgozók szolgála­tában — — — — — — — — — 18 A TECHNIKA ÚJ IRÁNYAI Ciklusos rendszer a szovjet bányászatban — 19 TAPASZTALATCSERE BÁNYÁSZÁT •Gátolás külső deszkázással — — — — — 21 Automatikus paladöntő porszén rostálása — 21 Fúrófej rögzítésének módosítása — — — — 21 Kőzetmag kinyomás magasnyomású szivaty- tyúval — — — — — — — — — 22 Állítható faszállító csillék — — — — — 22 KOHÁSZAT, ÖNTÖDE Komplex dezoxidáló anyagok alkalmazása és előállítása — — — — — — —• — 22 Vacuum csapoló berendezés aluminíumkohók részére — — — — — — — — — 23 VAS- ÉS GÉRIPAR Pneumatikus szegecs-ellentartó — — — — 24 Búvárszivattyú visszacsapó szelepének módo­sítása mélykút esetén — — — — — — 24 Szegecsmérő készülék — — — — — — 24 Sürített levegővel meghajtott légkalapács — 25 Villamosmozdony vacuummérő tekercs iri­dium helyett vörösrézhuzalból — — — — 25 Csuklós kivitelű súlytartó tengely — — — 25 Tömeges darabolási eljárás — — — — — 25 Tengelyadagoló készülék — — — — — 26 Butángáz forrasztópisztoly bevezetése — — 26 Csőrbefogású elektródabefogó — — — — 26 Kúpos esztergálás meggyorsítása — — — 27 Bádogcső hegesztéshez csőösszehúzó — — — 27 Tárgyleszorító a gyalugéphez — — — — 27 KÖZLEKEDÉS Tehergépkocsi módosított oldalfalcsukló — 28 Üléscsőkeret acélcsőgyártása — — —• — 28 Központilag meghajtott fúrófejek — — — 28 Betonfelvonókészülék — — — — —— 29 Szélesablakú személyvagonok nagy igénybe­vételű keskeny oszlopainak készítése — — 29 Fogaskerékrongálás elleni védelem — — — 30 U-keresztmetszetű lemezek hajlítása — _ 30 Va súti kocsik alumíniumrészeinek festése — 31 ELEKTROMOSIPAR Távkapcsolás feszültséglökéssel működő relais 31 Automatikusan működő elektromos fék — — 31 Automata huzaltömörítő — — — — — 31 Vastestű higanygőz egyenirányító önfogyasz­tásának csökkentése — — — — — — 32 Menetzárlatvizsgáló elektromos gépek teker­csének vizsgál ására — — — — — — 32 Pákamelegítő készülék —- — — — — — 33 Aknavilágító lámpatest — — — — — — 33 TÜZELÉSTECHNIKA, VEGYIPAR Lamellaégések megszüntetése — — — — 33 Kazánszénréteg szabályozó teljes vízhűtéssel 34 Kazánok tüzfelületének külső tisztítása — — 34 Töményebb nikkeltartalmú oldatok nikkeltar­talmának gyors meghatározása — — — 34 Szérumkoncentráláshoz magasértékű pepszin előállítása — — — — — — — — 34 Gőzszelepház felsőrészének átalakítása — — 35 TEXTIL- ÉS BŐRIPAR Nadrágtartó szabásánál anyagmegtakarítás — 35 Méretük miatt eddig használhatatlan papír- csévék újbóli felhasználása — — — — 35 Flyer-gépeken lévő cséve és orsómeghajtó ten­gelyek kapcsolásának módosítása — — — 35 A cottonia gépek szűk keresztmetszetének megszüntetése — — — — — — — — 36 ÉPÍTŐIPAR Működő sormosdó előállítása — — — — 36 Gyűrűsfonógép hengereinek tisztítása kézi­erővel — — — — — — — — — 36 Ereszkampó elhelyezése betonba — — — 37 Szerszám a több darabból álló faminták esztergályozásához — — — — — — 37 Gerendaemelő és szállító kocsi — — — — 38 Téglavágógép — — — — — — — — 38 Vashajlító pad — — — — — — — — 39 ÉLELMEZÉS, MEZŐGAZDASÁG Talajok sótartalmának meghatározása — — 39 Ekevasrögzítő — — — — — — — — 39 Zöld szója silózása — — — — — — — 39 SZOVJET TECHNIKA Esztergaautomaták beállítása állandó ütkö­zővel — — — — — — — —. — — 4Ű Az utókalkuláció új rendszere és az újítási mozgalom — — — — — — — — 42 hírek — — — — — — — — — — 42 A Krupszkája-mozgalom továbbfejlesztéséért 43 Kiváló újítói oklevelet kaptak — — — — 44 Újítók híradója a rádióban — — — — — 45 Beszéljünk magyarul — — — — — — 45 Szerkesztőség postája — — — — — — 46 Könyvespolc — — — — — — — — 47 . , Szerkesztőség: Nádor-u. 7. — Telefon : 180 — 675 Uütok J ’•dfl/VlÚi- Kiadóhivatal: Teleki Pál-u. 8. — Telefon: 110 — 45 0 wyuyw peieig8 szerkesztő.: Hevesi Gyula Kiadásért felel: Tervgazdasági Könyvkiadó Vállalat vezetője — Kiadóhivatal: Budapest V. Teleki Pá>-u. 8. 50/255 — Forrás-nyomda mélynyomása, Budapest Dohány-utca 12. Felelős vezető: Erdős László Igazgató. III. ÉVFOLYAM I. SZÁM. 1951. JANUÁR I. Ára: 1*50 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents