Unio - Sütőiparosok Lapja, 1932 (32. évfolyam, 1-24. szám)

1932-01-01 / 1. szám

УПЪ Т1Ш XXXII. évfoiyam 1. szám. О О I / &i Sw ÍQq~ UNIO Budapest, 1932 januá1 iVi iCi% SUTOIPAROSOK LAPJA й ■Q «к О р ж tó р; й а i LÓ Boldog újéve lesz, ha „PENDOR“ lisztjavító tablettát vagy port használ; mert: 1. kenyere és süteménye legelsőrendű minőségével nagy vevőkört szerez magának, 2 a PENDOR“ -ral elérhető lényeges kenyérszaporulat valóságos hasznot jelenj 3. olcsó, kevésbé jó minőségű liszteket dolgozhat fel és 4. a „PENDOR“ tabletta és por ára mindezen előnyök mellett a legjutányosabb. Egyetlen ingyenes próba meggyőz erről mindenkit. Kérje azon i. Kartársak véleményét, akik csak egyszer is használták! Magyarországi lerakat: MAROS PÁL OKL. VEGYÉSZMÉRNÖK Ne kísérletezzen Budapest, VII., fllmássydér 11. II. 14. silány utánzatokkal!! Telefon: József 330-22. m 3 Q} n Az Unió olvasóközönségét újév napján sze­retettel köszöntik a magyar sütőiparnak szállítói, akik az Unióban hirdetnek. Felhivás az előfizetőkhöz. 1932. január elí.ejével uj előfizetést nyitunk. E célból lapunk mai számához pósta- pénztári befizetőlapot csatolunk. Folyószámla a Budapesti Kisipari Hitelintézetnél, csekkszámla száma 22.363. A lap zavartalan küldése érdekében felkérjük lapunk minden előfizetőjét, küldje be haladék nélkül az 1932. esztendőre szóló 10.— pengő előfizetési dijat. Aki eddig az elmúlt esztendőre nem egyenlítette ki tartozását, annak 20'— pengőt kell beküldenie. A lap fentartása súlyos terheket ró az ipartestületre. Ezért és mert a lapot évről- évre fejlesztjük, fontos, hogy minden előfizetőnk idejében kiegyenlítse tartozását. Az Unió 1931-ben 408 oldalt adott 10.— pengőért. Eszerint 10 fillérnyi előfizetési díjra 4 oldalnyi újság jut. Az Unió hírszolgálat dolgában, a szakma érdekeinek megvédésében a lehető leg­jobbat igyekszik nyújtani. A jó és olcsó szaklap joggal elvárhatja olvasóitól a pontos fizetést. I Unió Sütőiparosok Lapja kiadóhivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents