Unio - Sütőiparosok Lapja, 1933 (33. évfolyam, 1-41. szám)

1933-01-01 / 1. szám

жш 6 я\щ • Ц УХ о UNIO ХХХШ. évfolyam 1. «Am Budapest, 1933. január 1. MIO Il'MUIVOhlAltlA A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SUTOK IPART^TÜLETENEK, A BUDAPESTI SÖTÖ1PAR0S0K KÖRÉNEK, A SÜTÖMESTEREK FlAi ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK ÉS A MAGYAR SÜTÖIPAROS-SZERVEZETEK ORSZÁGOS KÖZPONTJÁNAK (MASOK) BIVATALOS KÖZLÖNYE UNION EÄCRERZKITONG FÜR UNGARN :: JOURNAL DES BOGLANGERIES DE LA HCNGRIE Megjelenik minden hónap 1-cn és 15-én. | Előfizetési áru: eyes/ évre 10,— pengő fel „ 5.­ved .. 5.­Felelős szerkesztő: DR. DÓCZI SÍMUEL. g SflJTÓBIZOTrSHG: Elnök: Trutzt Hdolf. Tagok: Descbán Lajos, lány iírpád. Naftán Ernő, Neumann Béla* Neumann István, Pécsi Miklós, Weininger Dezső. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VII., Hársfa-utca 2t. száow I eleien: |ózsef 424-78. euSÖRANGcr ^s\ gőzmalmai Vezérképviselet: FORGO É8 8TEINER V., Lipót-kömt 2. Telefon: Rut. 116*70. Schuíx. ла RENDSZERŰ fustemeszto SZABADALOM BEJ. MINDEN RENDSZERŰ SÜTŐKEMENCE RESZERE TÖKÉLETES ELÉGÉST, KOROMMENTES ÜZEMET, TÜZELŐANYAGMEGTAKARJTÁST JELENT A KÖZMUNKÁK TANACSA ÁLTÁL ELFOGADVA SCHULZ TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI R.T. BUDAPEST Vn.ARÉNA-ÚT 80 — TEL íJÓZS SZS-O*« tmmvmiimm c№cytá&t&é6 vtafyán Használja a legrégebben bevezetett és kitünően bevált Magnapan-! J ААААААААААААйаААААЙААААААМАААААААЙАЙАм1| sütőtablettát Magnapan Művek Budapest, VII., Erzsébet-körut 14. Telefon: Aut. 451-79. ■vwwEMwwwwwweawftwweweeeeeeeeeeaaaeeoee LEGFINOMABB BINIKUM MARGARIN Alapítva 1880. évben. BIEN Sn FIAI zsiráru=gyát BUDAPEST, VII., NAGYDIÓFA UCCA 7. Telefon: J. 428-48. Távirati cím: Bienol, Budapest Diamait íeqctcbcMr!

Next

/
Thumbnails
Contents