Unio - Sütőiparosok Lapja, 1935 (35. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-01 / 1. szám

MEGJELENIK KÉTHETENKÉNT Előfizetési ára r egész évre . 10 — pengő az Egyezménvi < fél évre . . 5.— pengő Értesítővel együtt: l negyed évre . 3.— pengő Felelős szerkesztő: Dr. DÓCZI SÁMUEL Sajtóbizottság: Elnök Trutzl Adolf. Tagek: Deschán Lajos, Jány Árpád. Nattón Ernő, Neumann Béla, Neumann István, Pécsi Miklós, Weininger Dezső Szerkesziőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VII., HÁRSFA UCCA 21. SZÁM TELEFON: 42-4-78 ELSŐ BUDAPESTI GŐZMALMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Központi iroda: Budapest, V., Klotild ucca 12. Telefon: 27-2-06, 25-8-20. Levélcím : Budapest, 62 postafiók. Sürgönyeim : Eopág. Budapesti malmai: Ujmalom (V., Kárpát ucca 15—17.) Erzsébet malom (111., Zsigmond ucca 55.) Hengermalom ()., Hengermalom-út 45—47.) Vidéki telepei: Dévaványa, Gyoma, Hódmezővásárhely, Karcag, Mezőtúr, Nyíregyháza, Vác, Szarvas, Szentes, Székesfehérvár. WERNER&PFLEIDERER Ä.GWIEN XVL, OD OAKERGASSÄ 3i SZÁLLÍT elismert legjobb, VIENNARA ÉS TELESCOCÁft, BEVETŐ ES KIHÚZHATÓ . RENDSZERŰ GOZS ÜTŐKÉ MENCÉJfET, DAGASZT0-ÉS KEVERŐGÉPEKET, SÜTÖDE ES KENYÉRGYÁRI TELJES BERENDEZÉSEKET. VEZÉRKÉPVISELI Schulz. TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI BUDAPEST, VU.ARÉNA-ÚT 80.—TEL.JÓZS.32S*OA KEMENCE JAVÍTÁSOK ÉS ANYAGOK. Árában csökkent „ERIKA“ krém-margarin „ERIKA“ sütö-margarin „ALFA“ konzum-margarin Steiner Ignác ;,Ъп,ю4г BUDAPEST, VII., ALSÓERDÓSOR 18. Telefon: 31-5-44. Saját érdekében kérjük, hogy száiaz, elsőrendű minőségű ZÜZOTT BURGONYÁRA kérjen tőlünk árajánlatot. VERSGHITZ TESTVÉREK burgonyazúzó-üzem VI., Kerekes-utca 8. Telefon : 924-76 és 927-77 I LEGFINOMABB BINIKUM MARGARIN Alapítva 1880. évben. BIEN S. FIAI zsiráru-gyár Budapest, VI., Nagydiófa ucca 7. Telefon; 42-8-48. Távirati cim: Bienol, Budapest. Minőségében , : az utolérhetetlen régi. Ez a Diamait! ШОШШШРМ A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SÜTÖK IPARTESTÜLETÉNEK, A BUDAPESTI SÜTÖIPAROSOK KÖRÉNEK, A SÜTÖMESTEREK FIAI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK , ■ / Л /'Л *10 0 ~~~ HIVATALOS KÖZLÖNYE ~~~ UNION BÄCKERZEITUNG FÜR UNGARN JOURNAL DES BOULANGERIES DE LA HONGRIE IU Budapest, 1935 január £

Next

/
Thumbnails
Contents