Unio - Sütőiparosok Lapja, 1937 (37. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

p SDSj Feennoló^i V L ..га $Cfiá I I I . J« _.JIO XXXVII. évfolyam 1. szám Budapest, 1937 január 1 StTOIPUtOVOtvLAPJ \ A BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROSI SÜTÖK IPARTESTÜLETÉNEK, A BDDAPESTI SDTÖ1PAR0S0K KÖRÉNEK, A SÜTÖ1BESTEREK FIAI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK 5*& , — HIVATALOS KÖZLÖNYE ~~~ UNION BÄCKERZEITUNG FÜR UNGARN JOURNAL DES BOULANGERIES DE LA HONGRIE MEGJELENIK KÉTHETENKÉNT í egész évre . 10 — pengő Előfizetési ára < fé! évre . . 5.— pengő l negyed évre . 3.— pengő j Felelős szerkesztő: Dr. DÓCZ1 SÁMUEL ^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Sajtóbizottság: Elnök TrulzI Adolf. Tagok: BrüU - BUDAPEST, VII., HÁRSFA UCCA 21. SZÁM Sándor, Dorn Jakab, Neumánn Béla, Neumann ■ István, Pécsi Miklós, Váli Albert, Weininger Dezső | TELEFON: 1-424-78 szab. Koromemésztők magyar-kemencékhez is. Kemence-javítások. SCHULZ IŰZELÉSIECHNIKM ÉS ÉPÍTÉSI R.-I. BUDAPEST, VII., ARÉNI-6T 80. :: TELEFON: 1-410-42, 1-329-04. „ERIKA“ krém-margarin „ERIKA“ sütö-margarin „ALFA“ konzum-margarin Steiner Ignác «»г BUDAPEST, VII., ALSÓERDÓSOR 18. Telefon: 1-315-44. 4ÉP WEMER&PFLEIDEKEK A-G-WIEU 5ffl,ODOiOtERGASSa3& SZÁLLÍT elismert legjobb VIENNARA $S TELESCOCÁR BEVETŐ ES KIHÚZHATÓ - RENDSZERŰ . GOZSUTOKEMENCEJCET, DAGASZTQ-ÉS KEVERŐGÉPEKET, SÜTÖDE ES KENYÉRGYÁRI TELJES BERENDEZÉSEKET. VEZÉRKÉPVISELI Schutz. TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI R.T. BUDAPEST, Vll.ARÉNA-ÚT 80.—TEL.JÓZS.329-0* KEMENCE JAVÍTÁSOK ÉS ANYAGOK. ELSŐ BUDAPESTI GOZMALMI R. T. Központi iroda: Budapest, V., Klofild ucca 12, Telefon: 1-272-06. Levélcím : Budapc-st, 62 postafiók. Sürgönyeim: Eopág. Budapesti malmai: Ujmalom (V., Kárpát ucca 15—17.) Erzsébet malom (111., Zsigmond ucca 55.) Hengermalom (I., Hengermalom-út 45—47.) Vidéki telepei: Dévaványa, Gyoma, Hódmezővásárhely, Karcag, Mezőtúr, Nyíregyháza, Vác, Szarvas, Szentes, Székesfehérvár. LEGFINOMABB BINIKUM MARGARIN Alapítva 1880. évben. BIEN S. FIAI zsiráru-gyár Budapest, VII., Nagydiófa ucca 7. Telefon; 1-428-48. Távirati cím: Bienot, Budapest. А тмЁЫк száma sokna megy.; Шатай ctakogy!

Next

/
Thumbnails
Contents