Unio - Sütőiparosok Lapja, 1938 (38. évfolyam, 1-22. szám)

1938-01-01 / 1. szám

A F' F UNIO XXXVIII. évfolyam 1. szám. Budapest, 1938 január 1 .lítMVOkLAMA .lESFÖVÁROSI sütök ipartestületének, a budapesti sütöiparosok körének, ÖIPARI SPORT CLUBNAK ÉS A SÜTÖMESTEREK FIAI ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK X*-HIVATALOSKÖZLÖNYE— .^ZEITUNG FÜR UNGARN JOURNAL DES BOULANGERIES DE LA HONGRIE Elő. esi ага ,ENIK KÉTHETENKÉNT í egész évre — 10.— pengő I lél évre .......... 5 — nenvn ( negyed évre 3. pengő pengő Felelős szerkesztő: Dr. DÓCZI SÁMUEL Sajtóbizottság: Elnök Trutzl Adolf. Tagok: Brüll Sándor, Dorn Jakab. Neumann Béla, Neumann István, Pécsi Miklós. Véli Albert, Weininger Dezső Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VIL. HÁRSFA UCCA 21. TELEFON: 1-424-78. SZ Szab. Koromemésztők magyar-kemencékhez is. Kemence-Javítások. SCHULZ TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI R T . BUDAPEST, VII., ARÉNA-UT 80. - TELEFON: 1-410-42. 1-329-04 WERNERxPFLEIDERER A.G.WIEN XTAODOAKERGASSB Э& SZÁLÚT ELISMERT LEGJOBB, VIENNARA $S TELESCOCÁR, BEVETŐ ES KIHÚZHATÓ . RENDSZERŰ gozsütőkemencéjcet, DAGASZT^-ÉS KEVERŐGÉPEKET, SÜTÖDE ES KENYÉRGYÁRI TELJES BERENDEZÉSEKET. VEZÉRKÉPVISELt Schulze TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI R.T. BUDAPEST. VII., ARÉNA-UT 80. - TEL. 13-29-04. KEMENCE JAVÍTÁSOK ÉS ANYAGOK. ERIKA“ krém-margarin „ERIKA“ sütő-margarin „ALFA“ konzum-margarin Steiner Ignác ^zsirérL,syár BUDAPEST, VII., ALSÓERDŐSOR I8 Telefon: 1-315-44 ELSŐ BUDAPESTI GÖZM ALMI R. T Központi iroda: Budapest, V., Rothermere (Balaton) ucca 19.lel.: 1 272-06 Levélcím: Budapest, 62 postafiák. Sürgönyeim: Eopég В la pesti malmai: Újmalom (V., Kárpát ucca 15—17) Erzsébet malom (III., Zsigmond ucca 55) Hengermalom (I., Hengermalom - ut 45—47) Vidéki telepei: Dévaványa. Gyoma, Hódmezővásárhely, Kar­cag. Mezőtúr, Nyíregyháza, Vác, Szarvas, Szentes, Székesfehérvár Legfinomabb BINICUM MARGARIN alapítva 1880. évben BIEN S. FIAI zsiráru-gyár Budapest, VII., Nagydiófa ucca 7 Telefon: 1~428~48. Távirati cim: Bienol, Budapest A maitok száma sokna megy.; Bmmttt csak*^!

Next

/
Thumbnails
Contents