Viz és Világitás, 1931 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1931-01-15 / 1-2. szám

VII). évfolyam, 1—2 sz. I» megjelenik minden hó 1 én és 15-én Budapest, 1931 január 15 A GAZ, VILLAMOSSÁG, VIZ Felelős szerkesztő: Főmunkatársak: Szerkesztőség és kiadóhivatal: LAKATOS MIHÁLY BECSEY ANTAL, BERNAUER IZIDOR VI., Podmaniczky ucca 27 Szerkesztő: DEMBITZ GYULA, DR. POGÁNY BÉLA Telefon: Aut. 120-69, 249-92 HEGEDŰS MARTON WILLHEIM GUSZTÁV Postatakarékpénztárt számla: 20.072 ELŐFIZETÉSI DÍJAK: BELFÖLDRE { Félévre6^?.."’^ íí’- P KÜLFÖLDRE { tÍ!5- P ' Egy évro ........................................... 20.— P ' Egy évre ........................................ 25. — P BODNÁR ÉS TÁRSA Elektromos szerelési anyagok és készülékek nagykeres­kedése, a „Z E I S S“-tUkörlámpák vezérképviselete Budapest, VI., Nagymező u. 43. Tel.: 152-03, 246-32, 284-95 lámpák alkalmazásánál 50% árammegtakaritás vagy 50% fényhatásnövelés érhető el = J0 MUNKA Ára 1 pengő

Next

/
Thumbnails
Contents