Viz és Világitás, 1937 (14. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1-2. szám

IV. ÉVFOLYAM. 1937 JANUÁR 1—2. szám. BAZ-, UIZ-. KÖZPONTI FŰTÉS SZERELES ÉS VILAGITASTECHNIKA SZAKLAPJA Felelős szerkesztő: LAKATOS MIHÁLY Főmunkatársak: Szerkesztőség és kiadóhivatal: BECSEY ANTAL, BERNAUER IZIDOR, DEMBITZ GYULA, DR. POGÁNY BÉLA, WILLHEIM GUSZTÁV VI., TERÉZ-KŐRÜT 56. SZÁM Telefon: 1—120—69, 1—249—92. Postatakarékpénztári számla: 29.072 ELŐFIZETÉSI DÍJAK: Egész évre 20.-—, félévre 10.— P. HIRDETÉSI DIJAK: Hasábmilliméterenkint 20 fillér. Használjon Bneolum ÓLOMCSÖVET 53% súlymegtakarítás. 30%-kai magasabb nyomásra alkalmazható. Budapest Székesfőváros Vízművel által engedélvezve Ulrich b. j. Budapest, ui. Uiimos császár ul 31. Telelőn 1126 07-töi1-126-11 ig TUNGSRAM I .■ OUPLASPIRALL VZtecfííltVMt.

Next

/
Thumbnails
Contents