Izraelita Elemi Polgári Fiú- és Leányiskola, Baja, 1898

A BAJAI IZE HITKÖZSÉG KKKMi־. POKÖÄRI FIU­ÉS LEÁNY ISKOLÁJÁNAK TIZENNYOLCZADIK értesítője • O n י r> ׳׳־׳> . , a2 I ű V' Ű — i Ű 'י־׳•'^ . tanévre 1. A hitközségi iskolaszék megbízásából szerkesztette: a tanitótt;stüia;t. BAJA, 1899. Nyomatott Nánav Lajos gyorssajtóján

Next

/
Thumbnails
Contents