Állami Balassi Bálint gimnázium, Balassagyarmat, 1926

BUDAPESTEDÉN TANKERÜLET Щщ-W 1926-27. TAhr M am ws «fiSsilS SjpSffi'' ж A BALASSA6?ARMATI М. KIR. ÁLL. BALASSI BÁLINT REÁLGIMNÁZIUM XXV7II. É\?l ÉRTESÍTŐJE KÖZLI: WIESIN6ER KÁRÓL? KIR. IGAZGATÓ. W&L i m É II m m в ÉÜ m & III Ш É p fcSííN i p 11 Ш Ш \m m i? ы Щ € BALASSAGYARMAT, Nyomatott Hollósy Géza könyvnyomdájában 1927 1 III ЩНг1 em

Next

/
Thumbnails
Contents