Állami Balassi Bálint gimnázium, Balassagyarmat, 1929

ъш JL. 1929—1930-IK TANÉV. 4 Xi BUDAPESTVIDÉKI TANKERÜLET A BALASSAGyARMATI M. KIR. ÁLL BALASSI BÁLINT REÁLGIMNÁZIUM XXX. ÉVI ÉRTESÍTŐJE. KÖZLI: WIESINGER KÁROLY KIR. IGAZGATÓ. ©5 BALASSAGYARMAT, Nyomatott Hollósy Géza könyvnyomdájában. 1930.

Next

/
Thumbnails
Contents