Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1898 (1. évfolyam, 1-52. szám)

BARANYAVÁRM EGYE HIVATALOS LAPJA. 1898-1 KI ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE ÉS KIADTA: VÁRADY FERENCZ BARANYA VÁRMEGYE TB. FŐLEVÉLTÁROSA. Piai Ál »1 Uvélur PÉCSETT. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents