Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1900 (3. évfolyam, 1-52. szám)

BARAN YAVÁRM EGYE HIVATALOS LAPJA. 1900-1 KI ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE ÉS KIADTA: VÁRADY FERENCZ BARANYA VÁRMEGYE TB. FŐLEVÉLTÁROSA. PÉCSETT. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents