Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1903 (6. évfolyam, 1-55. szám)

BARANYAVARMEGYE HIVATALOS LAPJA. 1903-1 KI ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE: VÁRADY FERENCZ BARANYAVARMEGYE FÖLEVÉLTÁROSA. PÉCS. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents