Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1905 (8. évfolyam, 1-52. szám)

BARAN YAVARM EGYE HIVATALOS LAPJA. 1905-1 KI ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE: VÁRADY FERENCZ BAR ANYA VÁRMEGYE FŐLEVÉLTÁROSA. PÉCS. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents