Baranyavármegye Hivatalos Lapja, 1908 (11. évfolyam, 1-55. szám)

BARANYAVÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA. » 1908-IKI ÉVFOLYAM. SZERKESZTETTE: VÁRADY FERENCZ BARANYAVÁRMEGYE FÖLEVÉLTÁROSA. IN -—TlHHiftJC PÉCS, 1909. NYOMATOTT TAIZS JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents