Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1932 (34. évfolyam, 1-53. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1932-iki (XXXIV) évfolyam. Szerkesztette: AjSDRETZKYJÓZSEF Baranya vármegye árvaszékének h. elnöke. Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Pécsett, 1932.

Next

/
Thumbnails
Contents