Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1933 (35. évfolyam, 1-52. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 193?3-iki (XXXV.) évfolyam. Szerkesztette: I>r. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye t'ölevéltárosa. Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Pécs. 1934.

Next

/
Thumbnails
Contents