Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1935 (37. évfolyam, 1-52. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1935-íkí (XXXVII.) évíolyam. /;y •'»1 ••U**’ V.» -t i;l (, .ntvwwjri ­Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. Nyomatott Taizs József könyvnyomdájában Pécs, 1936.

Next

/
Thumbnails
Contents