Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1939 (41. évfolyam, 1-54. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1939-íkí (XLI.) évfolyam. Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. Pécs, 1939. Nyomatott Taizs József Könyvnyomdában.

Next

/
Thumbnails
Contents