Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1940 (42. évfolyam, 1-53. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1940-íkí (XLII.) évfolyam. / Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. / I Pécs, 1941. Nyomatott Taizs József Könyvnyomdában.

Next

/
Thumbnails
Contents