Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1942 (44. évfolyam, 1-53. szám)

1 BARANYA VÁRMEGYE 0 • • HIVATALOS LAPJA 1942-íki (XLIV.) évfolyam. Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. i \ Pécs, 1942. Nyomatott Taizs József könyvnyomdában.

Next

/
Thumbnails
Contents