Baranya Vármegye Hivatalos Lapja, 1943 (45. évfolyam, 1-53. szám)

BARANYA VÁRMEGYE HIVATALOS LAPJA 1943-iki (XLV.) évfolyam. Szerkesztette: Dr. MÉRŐ JÓZSEF Baranya vármegye főlevéltárosa. Pécs, 1943. Nyomatott Ta izs József könyvnyomdában. Felelős nyomdatulajdonos: Wittelsbach Károly.

Next

/
Thumbnails
Contents